Butch Agard, een rolstoelgebruiker, heeft het initiatief genomen om een vereniging op te zetten van personen die zich met een rolstoel moeten verplaatsen. De vereniging in oprichting is er voor alle rolstoelgebruikers in Nickerie. Zij zal de belangen van deze doelgroep behartigen. De hulp van WIN groep is ingeroepen om dit plan te helpen realiseren.

Agard wijst erop dat rolstoelgebruikers veelal verstoken zijn van deelname aan het maatschappelijk leven. Ook zijn er personen die zich geen rolstoel kunnen permitteren. De gemeenschap kan bellen met de initiatiefnemer Butch Agard op het telefoonnummer 8327486.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.