Verantwoord verkeersveiligheidsdeelname begint bij het aanbieden van efficiënte en effectieve gebiedsindeling voor de verschillende verkeersactoren die daaraan deelnemen. Te beginnen met het pontificaal en integraal aanbrengen van gescheiden voetpaden, fietspaden, oversteekplaatsen en verkeersstroken die allen ook nog blijvend droog moeten zijn tijdens de regentijd, met de nodige gescheiden belijningen indien nodig, moet de eerste aanwijzing zijn als vereiste in de verkeersordening in de deelname van de verkeersdeelnemer aan het verkeer. Bij zo’n indeling is dat gegeven dan voor elke verkeersdeelnemer op de openbare weg een verduidelijking, waar die zich aan moet houden en moet voegen. Neem de Kwattaweg en de Kernkampweg, Indira Ghandiweg, Highway, Jan Steenstraat. Er zijn geen behoorlijke belijningen op de weg; tenminste niet voor fietsers en voetgangers. Het is meestal niet betegeld, wel enige begroeiing in een zanderig belopen pad. Zeer onfris en onsmakelijk om er blootsvoets of beschoeid het pad te vervolgen. Elders op enige uitzonderingen(delen van het Pad van Wanica) na, is het niet anders, maar het is van dezelfde laken één pak. Een oplossing om een verantwoorde verkeersdeelname van het gemotoriseerd vervoer te stimuleren, is dat op meerdere plaatsen verkeerslichten worden aangebracht en snelheidsbeperkende maatregelen getroffen, zoals flitskasten, meer surveillance, in beslagname van vervoermiddel bij overschrijding maximumsnelheid en een strakke boete regiem. Een ander beperkende maatregel is om in de bebouwde kom van geheel Paramaribo e.o., c.s. geldend voor de districten en ressorten maximumsnelheden vast te stellen van 40 km/h, aangegeven via verkeersborden; terwijl dat pas buiten de bebouwde kom, 70 km/h mag zijn. Op voorhand kan ik voorspellen, dat hieraan niet zal worden meegewerkt, omdat de verkeerswegen dwars lopen door de bebouwde kom. Omdat het de beste remedie is, zullen liever meerdere randwegen aangelegd moeten worden om de onveiligheid in verkeer een halt toe te roepen. Ook kan worden gedacht om wederom wachthuisjes op kruisingen te projecteren, zoals vroeger aan de Charlesburgweg, Wanicastraat en de Gravenstraat; Raineville, Beekhuizen en vele andere plaatsen. Door ontsluiting van gebieden dient derhalve uitbreiding plaats te vinden van politieposten aan de Jan Steenstraat- Kernkampweg-Kwattaweg; Indira Gandhiweg; Highway; Saramaccastraat; Leidingen, Commissaris Weytingweg enz. Hoe meer wachthuisjes, hoe meer bekeuringen, hoe minder hardrijders die zich niet zullen houden aan de snelheidsbeperkende maatregelen.!!! Voor OW is er werk aan de winkel!!! A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.