De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) bereid gevonden om studenten die naar het binnenland gaan voor veldonderzoek, te beveiligen. De excursies waren tot nader order stopgezet door het universiteitsbestuur. De reden voor stopzetting was de beroving van een groep studenten die op 15 januari jongstleden in het district Brokopondo veldonderzoek deed.

Kort na de roofoverval in het district Brokopondo heeft het universiteitsbestuur een informatiebijeenkomst gehouden om de slachtoffers en de ouders gerust te stellen. Ook is er gezorgd voor psychologische begeleiding van de studenten.

Na het incident van 15 januari, is het universiteitsbestuur er meteen toe overgegaan om met het BNV enkele veiligheidsmaatregelen te treffen tijdens de veldonderzoeken van de studenten. Inmiddels is besloten de excursies naar het binnenland te hervatten. Dit na afspraken te hebben gemaakt met het BNV.

“Het BNV heeft zijn bereidwilligheid getoond en zal zowel zichtbaar als onopvallend opereren in de gebieden waar de studenten bezig zijn met veldonderzoek”, laat het instituut weten. Het gaat vooral om studenten van studierichtingen; Delfstoffenproductie, Agrarische Productie, en Milieu Wetenschappen. Deze excursies zijn onderdeel van het vakkenpakket van de studenten.

De gebieden die daarbij het meest aangedaan worden zijn: Brokopondo, Para en Sipaliwini. Op woensdag 3 maart is er wederom een groep studenten vertrokken naar het district Brokopondo. De voorzitter van Universiteitsbestuur, Ryan Sidin, stak de studenten kort voor vertrek een riem onder het hart. Hij gaf hen aan dat zij met een gerust gevoel kunnen vertrekken, aangezien het BNV hun veiligheid zal waarborgen.

Verder zullen de Anton de Kom Universiteit en het BNV, op regelmatige basis de gang van zaken evalueren. Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van het BNV.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.