Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Veiligheid krijgt ruimere aandacht met inzetten nieuwe technologie

De kwestie veiligheid zal in het dienstjaar 2019 ruimere aandacht krijgen van de regering. Ten aanzien van het veiligheidsgevoel wordt in 2019 een brede scala aan actoren ingezet ten behoeve van alle districten, te beginnen met een experiment in de districten Paramaribo, Wanica en Marowijne. Daarbij wordt samengewerkt met de E-Government Commissie. Dit zei president Desiré Bouterse bij het uitspreken van de jaarrede.

Er is sprake van een ingrijpend proces van continue veiligheidsacties, uit te voeren door wijdverbreid ingezette electro-technologisch instrumentarium in genoemde districten, ondersteund door getrainde en ervaren manschappen op dit vlak. Na evaluatie wordt dit systeem verder uitgebreid, stelde het staatshoofd. Het ingezette proces van transformatie bij het Korps Politie Suriname wordt voortgezet teneinde de gemeenschap kwalitatief hoogwaardige politiezorg te bieden.

Drugsbestrijding en grensoverschrijdende criminaliteit vormen een grote bedreiging voor de samenleving. De aanpak van de drugsproblematiek in Suriname vereist derhalve een streng gecoördineerde en multidisciplinaire inspanning van alle betrokkenen. Dit vanuit het optiek van opsporing en rechtshandhaving, alsook vanuit de gezondheidszorg en de sociaaleconomische ontwikkeling.

Verdragen, met internationale organisaties en bilaterale drugsbestrijdingsprotocollen, vormen volgens president Bouterse de grondslag voor effectieve internationale samenwerking in de strijd tegen drugs en grensoverschrijdende criminaliteit.

De verkeerscriminaliteit krijgt in dit dienstjaar verhoogde aandacht in samenwerking met alle ketenpartners. Verder wordt de zichtbaarheid van de politie op straat en in de wijken vergroot en wordt er gewerkt aan een toenemende bewustwording van de samenleving voor verantwoord en veilig rijgedrag. In dit kader wordt aldus president Bouterse, ook gedacht aan de verscherping van de regelgeving en verscherping van de controle op toepassing van de regels voor veilig verkeer.

Wet- en regelgeving worden overwogen, met betrekking tot de nieuwe technologische ontwikkelingen, in het kader van veiligheid in het verkeer.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.