De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Emanuël, heeft vrijdag 19 augustus met waarnemend president Ronnie Brunswijk het regenwater opvang (RWH) project officieel in gebruik genomen. Met dit wateropslagsysteem hebben 92 huishoudens van marron gemeenschappen langs de Afobakaweg tussen Kraka en Marshallkreek, toegang tot schoon en veilig drinkwater overeenkomstig de nationale standaarden. 

Minister Emanuel feliciteerde de gemeenschap met dit project en drukte iedereen op het hart om deze geste te koesteren en er zuinig mee om te gaan. “Ga er netjes mee om, zodat jullie er lang gebruik van kunnen maken. Het ministerie en stichting FOB zullen samen hun uiterste best doen om de rest van de gemeenschap te voorzien van dit wateropslagsysteem”, aldus de ROS-minister.  

De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door de Caribbean Development Bank (CDB) onder het Basic Needs Fund Trust 9th Programme (BNTF-9).

De coördinatie van het project werd gezamenlijk uitgevoerd door het Ministerie van ROS en haar werkarm Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (Stichting FOB). In samenwerking met de Stichting Arbeid Mobilisatie en Ontwikkeling (SAO) zijn vaktrainingen verzorgd aan de gemeenschap in de bouw, installatie en reparatie van de regenwateropvangsystemen. Tijdens de training en de bouwwerkzaamheden zijn de individuele huishoudens langs genoemd wegdeel voorzien van de benodigdheden voor het veilig opvangen en opslaan van regenwater. 

Met betrekking tot het aspect gezond en veilig drinkwater, zijn door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) trainingen verzorgd op het gebied van waarborging van waterkwaliteit en veiligheid.

De districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, gaf aan dat het bewonersaantal bij Tap Pasi snel toeneemt en dergelijke projecten dus zeer welkom zijn. Volgens Mendelzoon zijn er duurzame waterzuiveringsprojecten in voorbereiding voor Brokopondo. Hij gaf aan dat de gemeenschap nu uit zo’n 800 mensen bestaat. 

De vertegenwoordiger van de bewoners, Hugo Pavion, bedankte de regering en gaf aan dat ze uitkijken naar meer ontwikkelingsprojecten voor de nederzettingen langs de weg. 

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.