VHP-parlementariër, Chandrikapersad Santokhi, vindt dat er onvoldoende onderhandeld is om tot de overeenkomst visumvrijstelling voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten tussen Suriname en China te komen. Hij vraagt zich af als de regering met voldoende diepgang heeft onderhandeld met de regering van China.

Het lid sprak vrijdag in de openbare DNA-vergadering bij de behandeling van het wetsontwerp ter goedkeuring van de “Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van Volksrepubliek China inzake de wederzijdse visum vrijstelling voor houders van diplomatieke – en dienstpaspoorten”.

Santokhi wilde tijdens zijn spreekbuurt weten als er voldoende rekening is gehouden met wettelijke bepalingen van Suriname en met het noemen van instituten en functionarissen die wij niet kennen in Suriname, maar wel bekend zijn in China. Een uitdaging voor Suriname is om na te gaan wat de equivalenten van een dergelijk orgaan of zo’n functionaris in Suriname is. Er zijn zaken genoemd in de overeenkomst die wel in China bekend zijn, maar onvoldoende duidelijk zijn in Suriname. Santokhi stelde voor die duidelijkheid te brengen in de memorie van toelichting.

Het lid wenste eveneens duidelijkheid over de definitieve van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten. “Is die definitie voor Suriname en China hetzelfde? Wie zijn de houders, wie kunnen allemaal in aanmerking komen. Welke doelgroep in China en Suriname valt onder de houder van diplomatieke en dienstpaspoorten”, waren enkele indringende vragen van Santokhi. De afgelopen periode is er volgens hem een discussie in Suriname geweest over diplomatieke paspoorten. De zoon van president Desi Bouterse is in Panama aangehouden met in zijn bezit een diplomatiek paspoort. Tegen deze achtergrond wenst Santokhi duidelijkheid over de doelgroep die in aanmerking kan komen voor een dergelijk paspoort.

Procedures

De volksvertegenwoordiger wees er ook op dat China ettelijke miljoen ambtenaren in dienst heeft. Dit houdt in dat die ambtenaren in aanmerking zouden kunnen voor een diplomatiek of dienstpaspoort en dus naar Suriname kunnen afreizen. Belangrijk is te weten wat de frequentie zal zijn van dergelijke bezoeken. Santokhi wenst te weten hoe intensief het persoonlijk verkeer zal zijn en wat de verwachtingen kunnen zijn rekening houdende dat er China miljoenen mensen in aanmerking kunnen komen voor een dergelijk paspoort.

Het lid wenst te weten als er procedures zijn afgesproken over de aanmelding en controle van de paspoorten. “Hoe weet als de paspoorten authentiek zijn. Hebben wij de mogelijkheden op Zanderij of een andere grenspost om dat te controleren?”, aldus Santokhi. Het is volgens hem belangrijk om afspraken te maken over de authenticiteit van de paspoorten.

Een andere onduidelijkheid in de overeenkomst is het aantal dagen dat de houder van een diplomatiek of dienstpaspoort in Suriname kan verblijven. Santokhi vindt het zeer ongebruikelijk dat de houders van dergelijke paspoorten langer dan 30 dagen in het gastland kunnen verblijven. In artikel 3 en 4 van de wet is die mogelijkheid gecreëerd. Wel staat er dat men zich dient te onderwerpen aan de nationale registratieverplichting. De parlementariër vraagt zich af of dit geregeld is in onze Vreemdelingenwet. Er zijn volgens hem nog zorgpunten daarover die weggewerkt moeten worden.

Tenslotte wenst het lid ook duidelijkheid waar zo een paspoort uitgegeven kan worden. Indien dat alleen in het land met wie de overeenkomst is getekend zal geschieden, dient dat vermeld te worden in de overeenkomst. Onduidelijk is het als de Chinese ambassade in Suriname een dergelijk paspoort kan uitgeven. In de overeenkomst is dat niet geregeld. Santokhi vindt dat de uitgifte van dergelijke paspoorten alleen door het land met wie de overeenkomst is aangegaan kan worden verstrekt. “Dan heb je meer controle, toezicht en zekerheid gecreëerd voor Suriname en China”, aldus de parlementariër.(Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.