De Vaste Commissie Onderwijs en Volksontwikkeling in De Nationale Assemblee(DNA) ontvangt het bestuur van de Bond van Leraren(BVL) vandaag voor een gesprek. Dit naar aanleiding van de staking op het NATIN. De leiding van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov) heeft als reactie hierop een kort geding aangespannen tegen de bond.

Docenten op het NATIN hebben vanaf dinsdag het werk neergelegd. De vrouwelijke docenten willen hun overwerktegoeden tijdens de periode van zwangerschap blijven behouden. Het ministerie heeft deze maatregel teruggedraaid. Minov-minister Ashwin Adhin zegt dat er slechts uitvoering wordt gegeven aan de wet.

Voorzitter van de Vaste Commissie Onderwijs, Melvin Bouva, zal het gesprek met de BVL leiden. Kamerbreed werd gisteren in de vooravond in DNA opgeroepen het pad van dialoog te kiezen. Volgens Bouva moet zowel vanuit de bond als van de zijde van het beleid goed gekeken worden naar het pad van dialoog. Het allerhoogste belang dat gediend moet zijn, is het belang van de studenten, het belang van het onderwijs.

Melvin zegt dat evenwel rekening gehouden moet worden met regels, wetten en verdragen. Er moet ook worden gekeken naar het belang van de werkers in het onderwijsveld. Hesdy Pigot(NF-fractie) wees erop dat zeker ca. 80% van de leerkrachten binnen het onderwijs uit vrouwen bestaat. Hij deed een beroep op het ministerie om het kort geding aan te houden en aan tafel te gaan zitten met de bond.

Diana Poki van de BEP meent dat de situatie niet moet worden onderschat. “We hebben de leerkrachten nodig. Als deze groep ontevreden is, hebben we een groot probleem in het land”. Zij riep de BVL op niet te kiezen voor het uiterste, omdat het de studenten zijn die gedupeerd worden. Aan het ministerie van Onderwijs vroeg de volksvertegenwoordiger om een open oor te hebben voor ontevreden groepen binnen de samenleving.

Poki vindt tenslotte dat de kwestie van zwangere vrouwen breed bediscussieerd moet worden in het parlement. Binnen de particuliere sector ervaren zwangere vrouwen ook problemen. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.