PARAMARIBO – De behoefte aan goed opgeleid personeel bij Staatsolie is gegroeid. Er is besloten om het opleidingsniveau van de operators te verhogen van mbo naar mbo-plus. In 2006 startte Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), een volle dochter van Staatsolie Maatschappij Suriname, een warmte-krachtcentrale. Inmiddels is er 28 MW capaciteit in bedrijf. Naast elektriciteit wordt ook stoom geproduceerd. De elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnetwerk van de Energiebedrijven Suriname (EBS). Deze voorziet Paramaribo en de naastgelegen raffinaderij van Staatsolie van elektriciteit.

Het personeel krijgt meer machines onder zijn hoede en wordt geacht bij storing snel te acteren om deze te verhelpen. Momenteel breidt Staatsolie de raffinaderij uit, een proces dat eind 2014 moet zijn afgerond. Daardoor zal de vraag naar elektriciteit toenemen van 1 naar 18 megawatt. SPCS  moet aan deze vraag voldoen. Omdat Staatsolie goede ervaringen had met VAPRO heeft het naastgelegen SPCS ook contact gezocht. Omdat VAPRO ook opleidingen voor de elektriciteitsindustrie verzorgd is de opdracht tot opleiden verstrekt.
In maart 2011 werd in deze behoefte voorzien en begonnen zeventien werknemers aan een maatwerkopleiding van VAPRO: 12 operators, 3 mechanics en 2 electricians. De benodigde kennis is uitgesplitst naar de drie doelgroepen. Voor deze aanpak is gekozen omdat de deelnemers verschillen qua opleidingsniveau en qua taakuitvoering en zodoende ook qua achtergrondkennis die nodig is voor veilig, verantwoord en efficiënt functioneren.

Het opleidingsprogramma bestaat uit negen modules. De eerste drie modules bestaan voornamelijk uit theoretische basiskennis, zoals natuurkunde, wiskunde en scheikunde. De volgende zes modules zijn meer gericht op de werkplek en omvatten naast de theorieblokken ook praktische verwerkingsopdrachten. Deze verwerkingsopdrachten bereiden de deelnemers voor op het leren beheersen van de benodigde vaardigheden. Voor SPCS is het belangrijk dat de Surinaamse gemeenschap profiteert van deze opleiding. VAPRO heeft daarom de opleiding door Surinaamse opleidingsinstituten laten verzorgen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.