PARAMARIBO – Volgens Mr. Dr. Jennifer van Dijk-Silos is amnestie altijd bedoeld om de sociaal-maatschappelijke rust binnen een gemeenschap te garanderen. Zij was zondagavond te beluisteren in het tv-programma INFO Act van de regering. De rechtsgeleerde haalde aan dat de gebeurtenissen van december 1982 niet gerangschikt kunnen worden onder misdrijf tegen de menselijkheid.

Misdrijven tegen de menselijkheid moeten voldoen aan twee eisen volgens het Amerikaans Hof van de Rechten van de Mens. Ten eerste moet het een misdrijf van grootschalige omvang zijn. Op de tweede plaats moet het een structureel karakter hebben. Zij zegt dat die gebeurtenissen van 1982 niet grootschalig waren. Zij ziet 15 slachtoffers niet als grootschalig en op de tweede plaats was het niet structureel maar een incident.

Van Dijk – Silos vindt ook dat de regering die in 1992 de amnestiewet heeft toegepast, deze maar liet gelden voor een bepaalde groep en geen algemene amnestie heeft toegepast. De wet van 1992 ging terug tot 1985. De binnenlandse oorlog begon in 1986 te Stolkertsijver. Alles wat daarvoor zou zijn gebeurd, inclusief de executies van december 1982 vielen niet onder die wet van 1992.

De rechtsgeleerde zegt dat het 8-decemberproces emotioneel wordt benaderd. Zij heeft er begrip voor, maar men moet zaken meer uit een rationeel oogpunt bekijken. Zij stelt ook dat de woordvoerders van bepaalde groepen uit de gemeenschap de juiste informatie moeten verstrekken ter voorkoming van verwarring.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.