door Robin Rosario

PARAMARIBO – John van Coblijn, voorzitter van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS), is de mening toegedaan dat het occupatieprobleem opgelost moet worden. Hij bracht vrijdag een bezoek aan de woonsituatie van de bezetters op De Goede Verwachting ook bekend als Leiding 21. Hij vertelde dat het mensonterend is wat hij daar aantrof. Er is geen drinkwater en de situatie is niet wat het wezen moet. Hij keurt occupatie niet goed maar als het gebeurt moet de overheid maatregelen treffen om de mensen te helpen en hen geen angst aanjagen zoals enkele dagen geleden gebeurde.

Mensen in nood moeten door de regering opgevangen worden. Occupatie is nu in een politieke sfeer gebracht. Van Coblijn benadrukt dat wanneer mensen in nood niet op menswaardige wijze door de regering worden behandeld, de regering de hete adem van de NPS zal voelen. Voor hem gelden twee issues. Ten eerste moeten mensen in nood (woningzoekenden die geoccupeerd hebben) geholpen worden. Verder moeten hun levensomstandigheden draagbaar gemaakt worden tot er een oplossing is gevonden. Maar zeker is dat ze niet moeten worden bedreigd om met een bulldozer te worden weggevaagd. “De NPS zal armoede blijven bestrijden”, aldus Van Coblijn.

Intussen heeft GFC Nieuws vernomen dat de eigenaar van het terrein groot vier hectaren te Leiding 21, notaris Radjen Soerdjbalie, met de ontruiming zal doorgaan. Volgens zijn zeggen moet de overheid maar zorgen voor de ongeveer 200 gezinnen, inclusief gezinsleden ongeveer 500 personen en hij niet de dupe moet worden van illegaal handelen van deze personen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.