Door Johan Donner

PARAMARIBO  – ‘Van armenzorg naar duurzame voorspoed’, zo karakteriseerde president  Desi Bouterse vandaag in het parlement het sociaal economiche beleid van zijn regering.

Het accent van het komende regeringsbeleid zal voornamelijk komen te liggen op bestrijding van armoede en verbetering van de sociale zorg ten behoeve van elke Surinamer. Er is SRD 300 miljoen gereserveerd  met de bedoeling om dit ambitieuze programma ten behoeve van de sociaal zwakke  Surinamers te kunnen financieren.

Vooral de inversteringen in het onderwijs en een groots opgezette naschoolse opvang van de schooljeugd vallen hierbij op. Bij het laatste gaat het om de opvang ruim 100.000 scholieren die tot 17.00 uur in de middag op de scholen zullen mogen blijven. Ze zullen er professioneel worden begeleid met onder andere het maken van het huiswerk en een zinvolle recreatie verpozing.

Daarbij zullen ze ook worden voorzien van een maaltijd en een drankje. Inschrijfgeld en de ouderbijdrage worden ook definitief afgeschaft voor alle junioren in het onderwijs.

De scholen zullen ook worden teruggegeven aan de buurten en de bewoners van die wijken. Hiermee zal er ook een fundamentele omwenteling plaatsvinden op het gebied van locaal bestuur en decentralisatie van het regeerbeleid.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.