door Robin Rosario

PARAMARIBO – In gesprek met “Dagblad Suriname” zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) dat minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling de maatregel om gepensioneerde leerkrachten en parttime docenten niet meer het komende schooljaar te accommoderen, heeft laten terugdraaien. Valies vertelt dat na een gesprek met de minister gebleken is dat zij niet op de hoogte was van deze maatregel die door het hoofd van het Bureau Voortgezet Onderwijs (BVO) was genomen.

De BvL-voorzitter benadrukt dat wanneer het ministerie verstrekkende maatregelen wil nemen die direct invloed zullen hebben op zijn leden, er eerst ruggespraak gehouden moet worden met de BvL. “In dit geval is het niet gebeurd”, volgens Valies. Valies vertelt dat het inzetten van gepensioneerde- en parttime docenten een noodzaak is gebleken. Ook de kwaliteit van het onderwijs wordt ondermijnd als deze leerkrachten aan de kant worden gezet.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.