Door Johan Donner

PARAMARIBO – Vakbondsleider Robby Berenstein, die ook voorzitter is van de Vakcentrale C-47, is van oordeel dat momenteel verschillende vakbonden geen andere keus hebben dan zich voor te bereiden op noodzakelijke acties om de dalende koopkracht van de werkers tegen te gaan.

Hij stoort zich mateloos aan het beleid van de regering om sommige leidinggevende overheidsfunctionarissen met een royaal salaris te belonen.

C47 constateert ondanks de positieve economische groeicijfers  in verschillende sectoren, een verarming onder de werkende klasse.

De recente verhoging van de brandstofprijzen heeft weer geresulteerd in stijgende prijzen voor eerste levensbehoeften, beargumenteert de vakbondsleider.

Hij dringt er bij de beleidmakers op aan, nu meer als ooit met koopkracht versterkende maatregelen te komen om het lot van werkers te verbeteren.

De vakcentrale wenst ook op het stuk van de weelderige beloning van enkele favoriete overheidsfunctionarissen ingrijpende maatregelen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.