Bij staatsbesluit zal de Loonraad worden opgericht. Deze zal onder meer belast zijn met de vaststelling van het minimum loon in Suriname. Naast de minister is dit orgaan het belangrijkste dat opgenomen is in de wet. In de Loonraad zullen behalve onafhankelijke personen ook vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties in zitten. Volgens minister Michael Miskin van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu(ATM) zal er sprake zijn van een evenredige vertegenwoordiging. De onpartijdigheid van deze personen moet onbetwist zijn. De debatten over het Sociaal Zekerheidsstelsel in De Nationale Assemblee zijn in eerste ronde afgerond. Het gaat om de behandeling van de Wet Algemeen Pensioen 2014, de Wet Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Minimum uurloon. Door de assembleeleden zijn er kritische vragen gesteld. Ook zijn er voorstellen aan de regering gedaan om te komen tot een goed resultaat. De bedoeling is dat de regering nu haar antwoorden formuleert en die presenteert aan het parlement in een openbare vergadering. Met de inwerkingtreding van de Wet Minimum Uurloon zal een verplicht minimum uurloon zijn ingevoerd voor personen die tegen betaling een dienst verlenen of arbeid verrichten. Deze wet tast een eerder hoger vastgesteld minimum uurloon niet aan. Het minimum loon wordt bij staatsbesluit vastgesteld.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.