Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken heeft vanmorgen het startsein gegeven aan alle jongeren dat zij de vakantieactiviteiten mogen bezoeken. Dit gebeurde in het buurtcentrum van Sunny Point in aanwezigheid van minister Raymond Sapoen van Sport – en Jeugdzaken ad interim en directieleden van het ministerie. Er is bewust gekozen voor Sunny Point vanwege de grote concentratie van jeugdigen in dit gebied, staat in een persbericht.

De heer Finisie, voorzitter van de buurtorganisatie, gaf aan heel blij te zijn met dit project, omdat het de kinderen in deze buurt in staat stelt een leuke en leerrijke vakantieperiode te hebben. Onderdirecteur Rudi Esajas zei onder meer dat ongeveer 100 vakantiescholen voor de komende periode zijn opgezet om een nuttige vrijetijdsbesteding te bieden aan de doelgroep. Hij onderschreef in zijn toespraak dat niet iedereen zich het kan permitteren vakantie door te brengen in het buitenland – en nu zelfs ook het binnenland – waardoor het ministerie genoodzaakt is dit stukje op te vangen. Hij vroeg ook aan de begeleiders het veiligheidsaspect nauw na te leven.

Directeur John Sandriman van Jeugdzaken bracht in herinnering de fijne tijd die de jongelui het vorig jaar hebben gehad met de vakantieactiviteiten van het ministerie. Hij verwacht daarom niets anders dit jaar en ook hij riep op tot veiligheid, verdraagzaamheid en sportiviteit.

Minister Raymond Sapoen verontschuldigde zijn collega Ismanto Adna en merkte op dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om te investeren in de jeugd. Hij zei verder dat de vakantieactiviteiten in deze vorm een andere manier zijn van kennisvermeerdering, werken aan normen en waarden en het uiten van de expressie. Na de toespraken, werden vliegers opgelaten ten teken dat de jeugdigen konden beginnen met de sport – en recreatieactiviteiten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.