door: Johan Donner

PARAMARIBO – Kinderen die in de begeleiding zijn bij de afdeling Hometraining / Vroege Stimulatie van het Medisch Opvoedkundig Bureau(MOB) worden spelenderwijs gestimuleerd achterstanden weg te werken gedurende het vakantieproject Prakiki. Aan de ouders die ook mogen meedoen worden tegelijkertijd goede tools meegegeven om thuis zelf op een speelse wijze educatief bezig te zijn met de kinderen.

De coördinator van de afdeling, Esmeralda Spier verduidelijkt dat het gaat om kinderen met verschillende achterstanden, die moeilijk meekunnen met het tempo op school. “Deze kinderen hebben extra aandacht, geduld en liefde nodig, willen we ze in het regulier onderwijs behouden.” Tussen het spelen door en andere expressie onderdelen, zoals schilderen, boetseren, puzzelen en tekenen wordt er spelenderwijs ook aandacht besteed aan taal, lezen, schrijven en rekenen. Het gaat om een pilotproject dat is begonnen op maandag 3 september en eindigt op woensdag 19 september 2012. Hierna zal er een evaluatie plaats vinden.

Afdeling coördinator, Esmeralda Spier zegt dat het fijn is om te benadrukken dat de sponsoren van het project tien (10) individuele burgers zijn die op de achtergrond een financiële en/of materiële bijdrage hebben geleverd om het jonge kind een kans te geven. De feestelijke afsluiting is op 19 september, waarbij de kinderen hun zelf gemaakte vliegers gezamenlijk zullen oplaten. Het MOB is een laagdrempelig instituut dat onder andere kinderen begeleidt met leer –en gedragsproblemen met het doel ze te helpen om normaal deel te nemen aan het regulier onderwijs.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.