De Unie van Surinaamse Vrouwen heeft gisteren het afstudeeronderzoek ‘Social Work 2011’ aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). Parlementsondervoorzitter Ruth Wijdenbosch nam het onderzoeksrapport in ontvangst. Het betreft een afstudeeronderzoek van 4 studenten van de Hogeschool InHolland in Alkmaar, naar  het suïcideprobleem. Het onderzoek is verricht onder de Hindoestanen, de grootste bevolkingsgroep in Nickerie. USV-voorzitter Asha Mungra zegt dat er veel gesproken wordt over gevallen van zelfdoding onder deze groep, maar er was weinig harde informatie. Zij gaf de opdracht tot dit onderzoek. Met het onderzoek zijn uiteindelijk de feiten verzameld, waardoor middels gericht beleid de aanpak van dit vraagstuk sneller kan geschieden.

Er is in het onderzoek ook een vergelijking gemaakt tussen de gevallen van zelfdoding in Nickerie en Den Haag. De studenten hebben bij verschillende instanties data verzameld. Uit de cijfers is komen vast te staan dat 70% van alle suïcidegevallen plaatsvindt onder vrouwen in Nickerie. De mindere concentratie in Den Haag heeft met verschillende factoren te maken. Enkele daarvan zijn de mogelijkheden tot directe  opvang en deskundige begeleiding van personen die een suïcidepoging hebben ondernomen.  Die omstandigheden zijn in Suriname niet of in mindere mate aanwezig.  Daarom staat het bieden van  psychologische en psychiatrische  hulp aan slachtoffers in Suriname die in het ziekenhuis zijn opgenomen, ook vermeld als een aanbeveling in het rapport.

Volgens  Mungra heeft de studie aangetoond dat slachtoffers tijdens hun ziekenhuisopname professionele psychologische hulp ontberen. Er is wel een intakegesprek door een psycholoog, maar daar blijft het bij. Verdere begeleiding en aanpak van de situatie waarin  het slachtoffer terecht is gekomen, worden niet gegeven. Voorts wordt ook aanbevolen ontwikkeling te brengen naar de districtsgebieden. Ontwikkeling biedt perspectief, waardoor de zin tot leven versterkt wordt. Mungra  zegt met het aanbieden  van dit rapport  aandacht te willen vragen van De Nationale Assemblee voor het sociaal-maatschappelijk probleem.

Suïcide moet volgens de USV-voorzitter  gezien worden als een hulpkreet van  jongeren, vrouwen en ook mannen , een “cry for help” door velen die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. De USV pleit voor een structurele aanpak op nationaal niveau op korte termijn die vertaald wordt in concrete acties.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.