Minister Setrowidjojo van LVV, tevens voorzitter van de PL-Partijraad, legt de eerste steen van de volkswinkel onder toeziend oog van PL-ondervoorzitter Moestadja.

De politieke partij Pertjajah Luhur is op maandag 4 februari 2014 haar eerste Gotong-Royong-project in Wageningen gestart. Op een deel van het perceel, dat door de lokale Stichting Pah-Dipo ter beschikking is gesteld, zal binnen een maand de volkswinkel verrijzen.

Partijraadsvoorzitter Hendrik Setrowidjojo verrichtte de eerstesteenlegging. Met vereende krachten en goede teamgeest van toegewijde professionals en enthousiaste vrijwilligers wordt aan de realisatie van de volkswinkel gewerkt.

Allernaast de geprojecteerde winkel zal ook het Multifunctioneel centrum van Stg. Pah-Dipo verrijzen. Hier werd door PL-ondervoorzitter Soewarto Moestadja de eerste steen gelegd. Hij onthulde eveneens het naambord en ontwerp van het centrum.

Dit centrum is een particulier initiatief met een kostenplaatje van USD 115.000,00 dat door de stichting zelf bij elkaar zal worden gecollecteerd.

Setrowidjojo sprak over de nieuwe mogelijkheden en een veelbelovende toekomst voor vooral de jongeren van Wageningen en de spoedige wederopstart van de bedrijfsactiviteiten van de SML.

Adviseur Carlo Soemotinojo van Stg. Pah-Dipo zei dat met geloof, hoop en liefde veel zaken gerealiseerd kunnen worden. Hij vindt het uniek dat twee organisaties in een vergadering onder een dak samen projecten realiseren.

Alle PL Gotong-Royong-projecten zijn thans volop in uitvoering. Samen werken en samen doen met, voor en door

Minister Moestadja van Binnenlandse Zaken, tevens ondervoorzitter van PL, met assistentie toen hij in Wageningen de eerste steen legde voor het multifunctioneel centrum van Stg Pah-Dipo.

het volk als motto blijkt de juiste formule te zijn, want daarmee staat men niet meer aan de kantlijn. Adjunct-districtssecretaris Julio Gerard, die DC Joeloemsing vertegenwoordigde, heeft dit in een korte toespraak beaamd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.