GFC NIEUWS- Het VN Kinderfonds (UNICEF), heeft middels haar Programme Manager Patrick Matala, medische goederen overhandigd aan minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, in het kader van de beheersing van de Covid-19-pandemie die ook Suriname treft.

Matala heeft in een korte toespraak benadrukt dat de UNICEF een zeer betrokken partner is van Suriname en middels technische en financiële contributies bijdraagt aan de nationale doelen van Suriname, binnen het beleidskader van de organisatie.

Vermeldenswaard is dat de UNICEF eerder ook een bijzondere bijdrage heeft geleverd in de strijd tegen het Covid-19 virus, middels ondersteuning voor video’s, reclame en boodschappen om het bewustzijn van de Covid-19-pandemie te vergroten; een programma, waarbij de nadruk wordt gelegd op veilig water, sanitatie en hygiëne; onderwijs middels het Distance Learning Programma en op het gebied van sociale zekerheid.

De bewindsvrouwe van Buitenlandse Zaken memoreerde de goede samenwerking met UNICEF en overige VN Organisaties, en benadrukte dat mondiale solidariteit en samenwerking cruciaal zijn in deze ongekende tijd voor de wereldgemeenschap.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid gaf aan dat het van belang is dat de gezondheidswerkers adequaat beschermd worden en dat de goederen zeker tot hun recht zullen komen.

Het bericht UNICEF overhandigt medische goederen aan Buza ter bestrijding Covid-19 verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.