De start van het MDG schoolpakketten project 2013 vond afgelopen vrijdag plaats in het distrikt Para. In aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de voorzitter van de Nationale Assemblee, DNA – leden, DC Miranda, Minister van ROGB, directie en personeel van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken en vertegenwoordigers van de verschillende sponsoren, vond de officiële start plaats van het project. Symbolisch gaven zij ook aan een paar jongeren een schoolpakket. In het district Para kregen 800 leerlingen elk een schoolpakket ter waarde van SRD 100.

Het streven van de MDG’s is om landelijk 14000 schoolpakketten onder behoeftige jongeren in de hoofdstad en districten te voorzien van een schoolpakket. Dit idee sluit gelijk aan doel 2 van het Millenium Development Goals Programma namelijk basisonderwijs voor elk kind. Het algemeen doel van het project is om de minder bedeelde kinderen op basisonderwijs niveau tegemoet te komen waardoor hun leed op dat gebied verzacht kan worden. Dit wordt gedaan door het verstrekken van schoolpakketten met daarin basisschoolspullen ten einde hen te stimuleren hun best te doen in het komend schooljaar.

MDG ambassadeur Faizal Abdoelgafoer gaf in zijn speech kort aan wat het schoolpakketten project inhield. Ook gaf hij aan dat het van belang is dat er geïnvesteerd wordt in het onderwijs, in onze jongeren. Hij bracht een dankwoord uit aan alle sponsoren en een bijzonder dank aan de MDG youth officers en de districtscoördinatoren voor hun ondersteuning. Ambassadeur Abdoelgafoer sprak de hoop uit dat de jongeren goed gebruik zullen maken van hun pakket en wenste hun veel succes voor het komend schooljaar.

De vertegenwoordiger van de Minister van Sport en Jeugdzaken, John Sandriman, verwoorde dat Minister Adna bijzonder blij is met het schoolpakketten project. Studeren voor de Minister heel erg belangrijk en dat een ieder gelijke kansen krijgt en gemotiveerd moet zijn. En in deze ondersteunt het ministerie. “Hiermee geven wij een duw, een push”, aldus directeur Jeugdzaken, Sandriman.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.