Idris Naipal

Informatie had president Bouterse bereikt dat de Amerikaanse ambassadeur Jay Anania, de verkiezingen niet door wilde laten gaan. Die informatie viel bij hem niet in goede aarde. Zonder te verifiëren over de juistheid en volledigheid van de verkregen informatie heeft de president toen fel uitgehaald naar de Amerikaanse ambassadeur Jay Anania tijdens de herdenking van de “Sergeantencoup” van 25 februari 1980.

President Desi Bouterse: “een vrijpostige ambassadeur krijgt morgen een brief om zich te verweren. Als hij dat niet goed kan doen, kan hij zijn biezen pakken en weggaan. De ambassadeur wil er alles aan doen om de verkiezing niet door te laten gaan, omdat “de andere president nog niet klaar zou zijn”. “Er is gevaar, er is gevaar, er is gevaar”. “Meneer de ambassadeur, ik waarschuw u, mi e bari yu”.

Deze uitlatingen van president Desi Delano Bouterse aan het adres van de Amerikaanse ambassadeur Anania zijn buitengewoon opruiend en provocerend. Status van ‘persona non grata’? Gevaarlijk goedje. Uitzetting van een ambassadeur is een gevaarlijke en meest onwenselijke handeling.  Suriname raakt steeds in grote problemen door de ondoordachte uitspraken van hem. Het is ook niet de eerste keer dat de president blundert.

De verbijsterende opmerkingen zijn zonder meer schokkend en zelfs ronduit beschamend. Die uitlatingen betekenen niet alleen een klap in het gezicht van de natie en de president maar ook afwijking van normen en waarden. De uitlatingen zijn bovendien kwetsend. De samenleving staat nog steeds versteld van de opmerkingen van de president.

Het parlementslid Santhoki tevens VHP voorzitter maakte terecht de opmerking dat president Desi Bouterse 1 x 24 uur president is van het land. En dat hij rekening moet houden met wat hij zegt en ook wat de impact daarvan is zowel nationaal als internationaal.

De president is hoofdverantwoordelijk voor het buitenlandse beleid en hij dient zich ook correct op te stellen in de communicatie met vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden hier te lande. En als de president met iets niet eens is in de relatie, dan dient hij de gebruikelijke procedures en protocollen in acht nemen naar de diplomaten toe.

Wie is de onruststoker geweest die de gemoederen dusdanig heeft verhit dat er een diplomatieke rel is losgebarsten tussen Suriname en de USA? De opmerkingen van de OKB voorzitter over de bezoeken van de Amerikaanse ambassadeur aan haar als voorzitter van OKB en aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse zaken rechtvaardigen het vermoeden dat zij de onruststoker is geweest.

De opmerkingen van de OKB voorzitter: “De Amerikaanse ambassadeur was op bezoek bij mij geweest. Ik dacht toen wel: Waarom komt hij hier? Maar heb er verder niet veel aandacht aan besteed. Ik vraag me af waarom de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Jay Anania, de laatste tijd zoveel belangstelling heeft voor de komende verkiezingen.

Ik hoop niet dat Amerika zich met de verkiezingen wil gaan bemoeien. Toen ik hoorde dat de Amerikaan ook bij Binnenlandse Zaken was geweest, ontstond de verontwaardiging. Toen dacht ik: ’something is cooking.’ Ik weet niet waarom hij die belangstelling heeft, maar we gaan geen Amerikanen of Nederlanders binnenhalen bij de verkiezingen”. Aldus de OKB voorzitter. De president heeft zich duidelijk in de luren laten leggen door de onjuiste informatie van OKB voorzitter Jennifer van Dijk-Silos.

Tijdens de herdenking zei de president dat “u geen idee heeft san suma e kuku e kon gi unu”. “De mensen moeten niet denken dat hij niet weet wat zich achter de schermen afspeelt”. De president doet alsof hij van alles op de hoogte is. Toen Dino Bouterse werd ingesluisd om mee te gaan naar Griekenland om een vermeende Hezbollah-leider te ontmoeten wist president Bouterse niet wat zich achter de schermen afspeelde.

Het is president Bouterse zelf die de verkiezingen wil uitstellen omdat hij nog niet ready is. Op een meeting te Tammenga zei hij dat de verkiezingscampagne te vroeg zijn begonnen, er is nog veel werk te verzetten. Het nu is evident dat de president in tijdnood verkeert om zijn beloofde projecten te kunnen uitvoeren. Enkele loze kreten van de president: “If yu wani verkiezing tamara, we klaar ding. If joe wani eind van a yari we vermorzel den, if yu wani 25 mei we fon den”. Dat de president klaar is voor de verkiezingen is een grote bluf.

De  uitlatingen van president Bouterse aan het adres de Amerikaanse ambassadeur is een vreselijke afgang voor hem en de natie, ik kan het niet anders noemen. Een zeer aangeslagen Winston Lackin probeerde met een persbriefing de schandelijke afgang te behoeden, echter is het kwaad al geschied. Zalfje op de wond helpt niet meer.

Een advies aan president Desi Delano Bouterse: bezint eer gij begint.

Naipal.A.I

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.