Het vervolg van het Basic Education Improvement Project (BEIP) is vandaag 16 juli 2012 van start gegaan. Het project wordt voor US$ 13.7 miljoen gefinancierd door de Inter Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB). Ons land heeft een eigen inbreng van US$ 750.000,–. Projectmanager is Andre Kramp. De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov), Shirley Sitaldin, ontving een deel van het BEIP-team vandaag voor een officiële kennismaking.

Het Minov zal volgens de bewindsvrouw gestadig werken aan de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs, onder meer via de activiteiten van het BEIP. Sitaldin heeft vertrouwen in de leiding en riep de rest op om de nodige ondersteuning te geven. Er is een monitorteam dat vanuit Minov waar nodig zal monitoren, begeleiden en ondersteunen. De minister sprak over een grote verantwoordelijkheid. Dat het vorig project stagneerde, kwam door de meer coördinerende rol van het BEIP-team.

Het BEIP-programma beoogt de integratie van de schooltypen vanaf het kleuteronderwijs tot het onderwijs op VOJ niveau. Dit betekent dat het schooltraject voor de leerlingen vanaf het kleuteronderwijs 11 jaren zal duren. Vooral de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar en de zesde naar de zevende klas moeten in de nieuwe situatie soepeler aansluiten. De invoering van een nieuwe basisonderwijscyclus is hierdoor noodzakelijk geworden. Daarnaast moeten leerlingen te vroeg een beroepskeuze maken.

De nieuwe basisschool is een goede kans om het onderwijs aan onze kinderen een impuls te geven en de problemen rondom zittenblijven en de hoge schooluitval te verminderen. Het 1ste BEIP-project heeft o.a. het Speel Werkplan(SWP) voor het kleuteronderwijs afgeleverd. Er is een nieuw kleutercurriculum ontwikkeld, inclusief een leerlijn en leermateriaal.

Het SWP is dit schooljaar geïntroduceerd. Er is concreet gewerkt aan het curriculumraamwerk voor het gehele basisonderwijs en leerlijnen voor de onder-,midden- en bovenbouw. Het curriculum en leerlijnen tot en met het 3de leerjaar zijn al af. In de 2nd BEIP zal gewerkt worden aan inrichting van het 4de t/m het 8ste leerjaar.

Onze overheid ging in 2004 een samenwerking aan met de IDB die deels het hervormingsprogramma helpt financieren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.