Op 23 en 24 augustus a.s. zal het Small Grants Programme Suriname (SGP Suriname) een tweedaagse kennisbeurs voor Milieu en Ontwikkeling organiseren. De beurs zal een hoogtepunt zijn van meerdere acties die ondernomen zullen worden om meer bekendheid te geven aan het Small Grants Programme en om te bewerkstelligen dat de projectdragers in de nabije toekomst een actievere rol vervullen binnen dit programma. De beurs zal worden voorafgegaan aan een 2-daagse workshop t.b.v. de projectdragers.

Het is de bedoeling om door middel van de beurs:

a. te laten zien wat de positieve gevolgen van SGP projecten zijn; met name zal daarbij het aspect van de leidende rol van de lokale gemeenschappen aan de orde komen;

b. te bewerkstelligen dat er onderlinge uitwisseling van ervaringen plaatsvindt tussen NGOs en lokale organisaties (CBOs) waardoor zij van elkaar kunnen leren en de beste praktijken als voorbeeld zullen dienen;

c. ruime bekendheid te geven aan de benadering van SGP, waarbij ‘ownership’ van de lokale gemeenschappen/lokale organisaties tot uiting komt bij armoedebestrijding en capaciteitsopbouw, via de SGP aandachtsgebieden;

d. te geraken tot het oprichten van een netwerk, een overlegstructuur van de organisaties die SGP projecten uitvoeren of reeds hebben uitgevoerd. Dit netwerk zal dienen om de communicatie tussen de projectdragers van het SGP op gang te krijgen en actief te houden alsook de communicatie met het SGP kantoor, de SGP Coördinator en de National SGP Stuurgroep in Suriname.

Op de beurs zullen de SGP projectdragers zelf hun projecten tentoon stellen, middels o.a. verkoop van allerhande producten zoals crafts, pangi tassen, zelfgemaakte oliën (krappa, amana), maar ook zullen er filmpjes en posters worden getoond aan het publiek over de verschillende SGP gemeenschapsontwikkeling initiatieven.

SGP Suriname is opgestart in 1995 en in 1997 begonnen met het financieren van projecten. Het programma heeft tot heden geresulteerd in het voorzien in fondsen en het bieden van technische begeleiding. SGP is een GEF (Global Environment Facility) gefinancierd programma, geïmplementeerd door de UNDP en uitgevoerd door de United Nations Office for Project Services (UNOPS). Er is in Suriname in totaal al US$ 2.3 miljoen geïnvesteerd in 96 projecten met een maximum van US$ 50,000 per project.

De Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP) voorziet niet-gouvernementele en gemeenschapsorganisaties (NGOs/CBOs) in ontwikkelingslanden van fondsen om hen de mogelijkheid te bieden een positieve invloed te hebben op klimaatsverandering, te werken aan conservering van de biodiversiteit, de internationale wateren te beschermen, de invloed van niet afbreekbare organische chemicaliën te verminderen en landdegradatie te voorkomen.

Met deze milieu gerichte projecten wil het programma ook duurzame gemeenschappen bereiken en een afname van armoede bewerkstelligen in de meest behoeftige landen en regio’s in de wereld. De GEF SGP werkt in 126 landen over de wereld. Voor de periode tot en met 2014, heeft het GEF SGP nog beschikbaar US$ 1.2 miljoen om NGOs en CBOs verder te ondersteunen in het uitvoeren van milieuprojecten. Het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu als de GEF Focal Point in Suriname ondersteunt ook deze kennisbeurs.

De kennisbeurs wordt gehouden in het Lalla Rookh Gebouw 2 op 23 en 24 augustus a.s en is gratis toegankelijk voor eenieder. Op vrijdag 23 augustus van 17:00 – 22:00 uur en op zaterdag 24 augustus van 14:00 – 22:00 uur.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.