Een delegatie van Tullow Oil plc onder leiding van Mw. Claire Hawkings, Regional Business Manager, heeft op 22 november j.l. een beleefdheids bezoek gebracht aan Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. Er werd ondermeer gesproken over het versterken van het partnerschap tussen Suriname en het bedrijf. Tullow Oil plc is een van de grootste onafhankelijke olie-en gas exploratie en productie bedrijven in Europa die succesvolle exploraties heeft gedaan in landen als Ghana, Frans Guyana, Uganda en Kenia. Het bedrijf heeft een portfolio van exploratie en productie activa met een focus op evenwichtige groei op lange termijn en is in meer dan 24 landen actief. Er is met Staatsolie een overeenkomst getekend om in diepzee onderzoek te doen naar het voorkomen van aardolie in het zgn “Blok 47” langs de Surinaamse kust en wel binnen een oppervlakte van 2.369 vierkante kilometer. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zullen er naar verwachting in 2014 exploratieboringen gedaan worden. Momenteel is men bezig locaties te identificeren om deze boringen te doen. Minister Hok was zeer ingenomen met dit bezoek en de verkregen informatie. Onder verwijzing naar de goudsector, bracht hij naar voren dat Suriname eigenlijk niet gewoon op zoek is naar investeerders, maar naar ontwikkelingspartners. Mevrouw Claire Hawkings ziet Tullow Oil graag in die rol en verzekerde de bewindsman dat het bedrijf ook het Surinaamse belang in de gaten zal houden, zowel economisch als wat het milieu betreft. Mevrouw Marny Daal, marketing manager van Staatsolie die de delegatie begeleidde, kreeg van de bewindsman mee dat de samenleving groot vertrouwen had in Staatsolie om de belangen van ons land te behartigen bij de samenwerking met buitenlandse bedrijven. De vertegenwoordiging van Tullow Oil bestond verder uit de heren John Mckenna Business Unit Manager, en Allan Prayle Country manager voor Suriname van Tullow Oil plc.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.