Aardbevingen met vloedgolven zijn ook voor kustecosystemen verwoestend. Maar vooral waar de kustlijn met zware versterkingen is vastgelegd, zijn er voor de natuur ook voordelen.

Dit zegt een team van Chileense en Amerikaanse wetenschappers, dat de gevolgen van een krachtige tsunami op strandecosystemen heeft onderzocht. Deze volgde op een aardbeving met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter, die Chili in 2010 trof.

In gebieden waar de bodem door de aardbeving daalde, spoelde de tsunami en de daaropvolgende verhoging van de zeespiegel de aanwezige strandwallen volledig weg. Daar waar de bodem werd opgeheven, zorgde de tsunami ervoor dat enorme hoeveelheden zand over een groot oppervlak werden uitgespreid, van waaruit snel nieuwe stranden en duinsystemen ontstonden.

In deze gebieden kreeg de natuur volop kansen, zo berichtten de onderzoekers op woensdag in het open source wetenschapsblad PLoS ONE. Zo keerden allerlei unieke soorten voor getijdengebieden terug in gebieden waar ze in jaren niet meer waren waargenomen.

De wetenschappers deden eigenlijk mee aan een groot Amerikaans onderzoek naar de ecologische effecten van kustversterkingen, zoals dijken en betonnen golfweringen.

Het toeval wilde dat ze de Chileense strandecosystemen uitvoerig hadden bestudeerd in januari 2010, minder dan een maand voor de aardbeving het gebied trof, waardoor ze over goed vergelijkingsmateriaal beschikten om ook het effect van de vloedgolf mee te wegen.

Zeeweringen verliezen wereldwijd door erosie vaak de strandecosystemen aan hun voet, zo zeggen de wetenschappers. Maar daar waar de tsunami toesloeg, werd het weggespoelde zand teruggebracht en herstelden de strandwallen zich.

(nu.nl)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.