Na de maatregelen van president Chan Santokhi te hebben gehoord, komt Stephen Tsang (NDP) tot de conclusie dat de regering de kluts kwijt is. Tsang wees erop dat de president op 25 mei 2021 heeft verklaard dat we uit de crisis- en urgentiefase zijn en sindsdien in de stabilisatiefase zitten. Wanneer nu zaken misgaan in de stabilisatiefase, dan heeft het volgens Tsang niets te maken met de vorige regering, maar met de eigen incompetentie, het nepotisme en wanbeleid.

“De incompetentie om het eigen herstelplan uit te voeren is medeoorzaak van de hoge wisselkoers en dat is bevestigd door het IMF met drie achtereenvolgende tranches die niet zijn overgemaakt, omdat de regering al driemaal heeft gefaald om haar huiswerk te maken. Is er een plan B als IMF ermee kapt?”, vroeg Tsang.

Hij bracht ook in herinnering dat de noodzakelijke monetaire maatregelen ook grotendeels stonden in de Valutawet van de vorige regering, die door de president en de coalitie, toen in de oppositie, op alle mogelijke manieren is getorpedeerd. Hierdoor zijn deze noodzakelijke maatregelen drie jaar lang opgeschort en is het volgens Tsang geen wonder dat de Centrale Bank van Suriname nu geen grip heeft op de wisselkoers met alle ellende van dien.

“De president zegt dat AOV, AKB, ondersteuning voor mensen met een beperking en zwakke huishoudens, reeds viermaal zijn verhoogd, maar ik heb de president niet gehoord over een vijfde verhoging, want die vier verhogingen zijn allang achterhaald”, stelde Tsang.

Hij wees op de benzineprijs die nu bijna SRD 40 is, de hoge prijzen in de winkels en het achterhaalde minimumloon. De president heeft aangekondigd dat de winstmarge van de winkeliers omlaag gebracht zal worden om de prijzen betaalbaar te maken. Tsang is van mening dat dit een ondoordachte maatregel is die getuigt van paniekvoetbal.

“Als u verlichting wilt brengen, verlaag de btw naar 5 procent zoals we hebben voorgesteld. Het probleem is niet prijzen die omhooggaan. Het is de SRD die waarde verliest vanwege de vele devaluaties. U moet werken aan de nationale productie”, stelde Tsang voor.

Hij stelde dat de vrije marktwerking om de koers te bepalen een theorie is van het IMF, maar dat die niet werkt voor Suriname. “Uw herstelplan en maatregelen falen, omdat ze geen rekening houden met de realiteit in Suriname”, aldus Tsang.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.