Landbouwers van het Boven-Surinamegebied hebben ter ondersteuning van hun agrarische activiteiten equipment ontvangen. Het gaat om agrariërs uit veertien dorpen, die in vier clusters zijn verdeeld en als zodanig gebruik zullen mogen maken van het materiaal. De donatie heeft gisteren plaatsgevonden als onderdeel van het project ‘Capacity Building Bataliba en Boven-Suriname’.

Dit project wordt uitgevoerd door Tropenbos Suriname en wordt gefinancierd door het Bureau Gemeenschapsprojecten dat valt onder het ministerie van Financiën en Planning. Het gaat om vier Deltapower 6.5 pk benzine shredders, vier Trapp 7.0 benzine cassavemolens en twee Deltapower 11 pk 2 wheel grondbewerkers met ploeg.

De clustergebieden zijn Bataliba, Pokigron, Abenaston en Kajapaati. Elk cluster wordt voorzien van een shredder en een cassavemolen. De ploegmachines worden verdeeld in de dorpen ten noorden en zuiden van Atjoni. Lokale bewoners zullen getraind worden in het gebruik van de machines en vier personen zullen belast worden met het onderhoud en beheer.

De Stichting Tropenbos Suriname hoopt hiermee bij te dragen aan de kwaliteit van de landbouw en agrobosbouw in Boven-Suriname. Volgens Jaswant Doekharan van het Bureau Gemeenschapsprojecten zijn er voor de komende vier jaar middelen beschikbaar om microprojecten die een grote impact hebben, uit te voeren.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.