Op 30 november 2012 bestaat de Trinitatis Lutherse Kerk van de Augsburgse Evangelisch Lutherse Gemeente in Suriname 4 jaar. In het kader hiervan wordt op zaterdag 10 november a.s. een 5 kilometer wandel- en trimloop gehouden. Deze loop wordt ondersteund door het directoraat Openbaar Groen.

Het thema is: “God created nature, Care for it”. “Voor een wandel- en trimloop is gekozen, omdat ook wij vinden dat onze gemeenschap meer moet bewegen. Een fitte samenleving is immers een gezonde en productieve samenleving” staat te lezen in een persbericht van de organisatie.

De natuur is bijzonder belangrijk voor de mens, omdat het voorziet in onze zuurstof en voeding. Het komt er dus op neer dat wij niet zonder de natuur kunnen. Toch merken wij dat de laatste tijd door o.a. de technologische ontwikkeling en vervuiling, de natuur heel veel rake klappen moet incasseren. Met name omdat de mens in haar ontwikkelingsdrang onvoldoende rekening houdt met de leefomgeving van de dieren en de ruimte die de natuur nodig heeft.

Dit gedrag van de mens heeft zelfs erin geresulteerd dat in sommige landen er bijna geen natuur meer is.   Bewustwording van deze dreigende en gevaarlijke ontwikkeling is dringend gewenst.

“Wij geloven dat God de mens als heerser over de schepping heeft aangesteld, maar hij kan deze taak alleen uitvoeren als hij verbonden is aan zijn Opdrachtgever (Genesis 1:26,27)”, vervolgt het persbericht van de kerk. Om dit vraagstuk meer in openbaarheid te brengen, wil de Trinitatis Lutherse Kerk door middel van deze wandel- en trimloop de samenleving oproepen om alert te zijn en bewuste pogingen te ondernemen om voor de totale natuur (onze omgeving) te zorgen.

De start en finish is voor het kerkgebouw aan de Mr. Eduard Brumastraat 62(voorheen Weidestraat). Voorafgaand aan de loop zijn er toespraken van onder andere milieu waakhond NIMOS en het directoraat Openbaar Groen.  Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen mee te lopen heeft de organisatie het inschrijfgeld van SRD 15,- daarom teruggebracht naar SRD 10,-.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.