PARAMARIBO-Trainingen, cursussen en opleidingen op het gebied van de houtsector op MBO-niveau zijn gering en niet adequaat van opzet. Het Suriname Business Forum (SBF), als platform van het bedrijfsleven en de overheid, heeft vanuit de samenleving (bedrijven, overheid, individuen) vaak het verzoek gekregen voor (korte) trainingen ten behoeve van de houtsector.

Er is door het Suriname Business Development Center (SBC), de werkarm van het SBF, een projectvoorstel met als titel ‘Verdieping en verbreding in de houtsector: Het ontwikkelen en opzetten van een geïntegreerd trainingstraject voor de houtsector’ ingediend welke is beoordeeld en goedgekeurd op 31 juli 2012. Het project zal een duur van vier maanden hebben.

Stichting Tropenbos International Suriname heeft hiertoe een co-financieringsovereenkomst getekend met het Suriname Business Development Center (SBC), de werkarm van het SBF. Tropenbos is als beheerder aangesteld van het Capaciteitsfonds Bos & Natuur (CBN-fonds.

Het CBN-fonds stelt gelden beschikbaar voor de financiering van capaciteitsontwikkeling in de Surinaamse bos en natuursector. Het SBF zal een eerste groep van ondernemers selecteren die als pilotproject de eerste trainingen zullen volgen.

Hiertoe zal het samenwerken met International Business & Management Studies (IBMS), die met haar partners en docenten trainingspakketten en lesmateriaal ontwikkelen voor de Surinaamse markt. Er zullen naar lokale omstandigheden en behoeften trainingen worden aangeboden. Die zullen ook gericht zijn op het bevorderen van ondernemerschap in de houtsector.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.