De Verenigde Naties organiseerde op 10 en 11 juli een topontmoeting voor het bespreken van de vooruitgang die is geboekt ter zake de Politieke Verklaring voor het tegengaan en onder controle brengen van niet-overdraagbare ziekten. Minister Michel Blokland van Volksgezondheid gaf leiding aan de Surinaamse delegatie in deze belangrijke vergadering en heeft namens de CARICOM het woord gevoerd tijdens het algemeen debat. In zijn toespraak memoreerde Blokland onder meer het leiderschap getoond door de leiders van de Caribische regio, die reeds in 2007 een Verklaring hebben aangenomen waarbij zij zich committeerden om gezamenlijk de strijd aan te pakken tegen niet-overdraagbare ziekten. Het was ook door de inzet van de kleine landen van de CARICOM dat de historische Topontmoeting is georganiseerd in 2011, die heeft geleid tot de aanname van een Politieke Verklaring waarin wereldleiders onder meer zijn overeengekomen dat alleen door multi-sectorale acties en de betrokkenheid van alle stakeholders er effectief kan worden ingespeeld op het tegengaan van niet-overdraagbare ziekten. Hart en vaatziekten zijn momenteel de grootste doodsoorzaak in de Caribische regio. De toename van hypertensie en obesitas, in bijzonder onder kinderen, verdient speciale aandacht, aangezien een gezonde samenleving onlosmakelijk is verbonden aan het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. Minister Blokland heeft in zijn toespraak enkele voorbeelden gedeeld met de internationale gemeenschap ter zake de gebieden waar in de Caribische regio enige vooruitgang is geboekt, onder meer de instelling van multi-sectorale commissies, activiteiten met betrekking tot lichaamsbeweging en de aanname van wetgeving ter zake rookvrije ruimten, ondanks de sterk georganiseerde tegenstand van de private sector. Hij heeft voorts aangegeven dat het streven erop is gericht om in 2020 de Caribische regio “rookvrij” te maken. Tijdens deze topontmoeting zijn naast het algemeen gedeelte van toespraken ook rondetafeldiscussies gehouden evenals andere activiteiten die diverse aspecten van niet-overdraagbare ziekten benadrukten. De meeting heeft geresulteerd in de aanname van een slotdocument waarin lidlanden zich committeren tot verhoogde acties in de strijd tegen niet-overdraagbare ziekten. Het volgende evaluatiemoment zal plaatsvinden in 2018. Minister Blokland en de Directeur van Volksgezondheid Drs. Martelise Eersel keren in het weekend terug naar Suriname.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.