Minister Moestadja

Geachte dames en heren,

Ik wil beginnen met u te feliciteren.  Vandaag, 25 november, mogen wij de 37e jaar van onze onafhankelijkheid vieren.

25 november is voor de hele wereld ook een bijzondere dag, omdat die dag door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Wereldwijd zijn Regeringen, Internationale Organisaties en NGO’s met niet aflatende ernst bezig om aandacht te vragen en stappen te ondernemen tegen het voortwoekerend geweld tegen vrouwen.

Een ander reden om ernstig bij deze dag stil te staan is, dat 25 november de startdatum is van de 16-daagse campagne gericht op de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

In Suriname komt geweld tegen vrouwen helaas nog veelvuldig voor. Soms zelfs in een brute vorm met de dood tot gevolg zoals zeer recent gebeurd is, waarbij de vrouw  op straat werd doodgeschoten. Niet lang daarna deed zich wederom een incident voor waar de vrouw werd doodgekapt.

De President van Suriname, Desiree Delano Bouterse, heeft op 14 november[1 dan ook zijn zorg uitgesproken over het geweld tegen vrouwen. Om de veiligheid van de burger en daarmee ook van vrouwen te vergroten werd op die dag een Technische Commissie, belast met de veiligheid van de burger in het leven geroepen.

In de afgelopen periode heeft de overheid meerdere maatregelen getroffen om geweld een halt toe te roepen. De wet Bestrijding Huiselijk Geweld en de wet op Zedenmisdrijven zijn in werking getreden, terwijl de wet Belaging enkele maanden terug door de Nationale Assemblee werd goedgekeurd.

In de komende dagen zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken door middel van  televisieprogramma’s en gemeenschapsactiviteiten de samenleving betrekken bij dit geweldvraagstuk.

Want, het bestrijden en voorkomen van geweld in welke vorm en tegen wie dan ook is niet alleen een zaak van de overheid, maar van ons allemaal. Geweld tegen vrouwen is een schending van mensenrechten en dient daarom in elke samenleving te worden uitgebannen! Ik roep een ieder dan ook op om zich in te zetten het geweld in welke vorm en tegen wie dan ook krachtig te bestrijden.

Ik dank u.

De minister van Binnenlandse Zaken,  Soewarto Moestadja.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.