In de bloei van jullie relatie lijkt alles prachtig: jullie gaan samen verder, leggen zich vast in  een huwelijk, beloven ten overstaan van vrienden en familie om voor elkaar te zijn in voor- en tegenspoed. Maar wie getrouwd is en zich gelukkig voelt, moet zich niet rijk rekenen, want geluk daalt altijd na een tijdje. Dat komt omdat beide partners zich in de loop der jaren ontwikkelen,waardoor ze minder goed bij elkaar passen. Er komen hobbels in het leven die moeilijk zijn glad te strijken.

Velen vragen zich dan af: moet ik nog bij deze partner blijven, is het niet beter om te scheiden? Door te scheiden los je een probleem op en staat de deur naar geluk weer wagenwijd open. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat bij elkaar blijven in veel gevallen toch beter is. Mensen knappen minder op van een echtscheiding dan ze in eerste instantie hadden gedacht. Het blijkt dat gescheiden mensen over het algemeen minder gelukkig en minder gezond zijn dan getrouwde mensen.

Vooral mensen die een middelmatige relatie beeindigen in de hoop meer uit het leven te kunnen halen, komen er bekaaid van af: meestal voelen ze zich een stuk ellendiger door de scheiding. Zeker als er kinderen zijn, is het beter om bij elkaar te blijven als het huwelijk niet dramatisch slecht is. Voor kinderen zijn echtscheidingen heel moeilijk te verkroppen; alleen als de ouders vaak heftige ruzies hebben en vijandig tegenover elkaar staan, hebben de kinderen er iets aan een scheiding. Maar bij een middelmatig huwelijk worden kinderen er niet beter van, want kinderen hebben liever ouders met een ongelukkig huwelijk dan gescheiden ouders.

Als het gaat om het welzijn van de kinderen is het altijd beter dat de ouders bij elkaar blijven, ook al hebben ze een ongelukkig huwelijk. Gelukkig blijven veel ouders ter wille van hun kinderen bij elkaar. In westerse landen gaat ruim 60 % van de pasgetrouwde echtparen binnen een jaar uit elkaar, bij echtparen met een kind is het percentage dat binnen enkele jaren uit elkaar gaat 40 % en bij twee kinderen en meer ongeveer 30 %. In Suriname gaat 30 % getrouwde echtparen binnen 6 jaar definitief uit elkaar ( onbekend welk deel van dit percentage kinderen heeft). Ouders met een ongelukkig huwelijk blijven langer bij elkaar als ze kinderen hebben. Kinderen zorgen dus voor een zekere band tussen ouders met een ongelukkig huwelijk.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen van gescheiden ouders het over het algemeen minder goed doen op sociaal, emotioneel en academisch vlak; ook hebben deze kinderen meer gezondheids-, gedrags-, en huwelijksproblemen. Een echtscheiding levert vaak weinig op vergeleken met bij elkaar blijven. Uitelkaar gaan heeft uiteraard ook voordelen, zoals minder stress en minder onvrede. Maar een echtscheiding brengt nieuwe problemen en spannings-haarden met zich mee, zoals de boedelverdeling, financiele achteruitgang, gevoelens van rouw en spijt, verhuizing, regelingen wie wanneer de kinderen mag zien, emoties van de kinderen bij nieuwe relaties van de ouders. Door een echtscheiding nemen conflicten dus juist toe, want er is dan veel meer om ruzie over te maken.

Vanwege de vele negatieve effecten van een scheiding op kinderen, zouden ouders zich tien keer moeten bedenken om uit elkaar te gaan. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hoe krijg je een verstoorde relatie weer op de rails, hoe los je altijd terugkerende problemen op, hoe blaas je nieuw leven in een relatie waaruit alle passie is verdwenen? Er zijn een aantal manieren waardoor een huwelijk gered kan worden:

  1. De partners moeten actief aan hun problemen gaan werken: ze moeten in therapie gaan bij een relatietherapeut of psycholoog, meer tijd en aandacht aan elkaar besteden en hun manier van communicatie verbeteren ( bv geen krenkende woorden gebruiken, rustig en kalm praten, de stem niet verheffen, leren luisteren naar de partner ).
  2. Echtparen kunnen ook ervoor kiezen om sommige problemen te laten voor wat ze zijn. Op den duur kunnen veel bronnen van ruzie en stress vanzelf minder worden.
  3. Soms zijn oorzaken van ruzies te wijten aan andere dingen; huwelijksproblemen die ontstaan door omstandigheden moet je je partner niet de schuld van geven. Heel vaak kan je partner er niets aan doen als dingen buiten haar invloedssfeer fout gaan. Zoek uit welke dingen dat zijn en probeer ze op te lossen.
  4. Wees sterk betrokken bij je relatie, want een sterke betrokkenheid bij je relatie is belangrijk bij het oplossen en overwinnen van problemen. Als je gemotiveerd bent om bij elkaar te blijven, accepteer je meer en ben je gauw tevreden met je relatie. Geef een sterke voorkeur aan een lang huwelijk, daardoor blijven jullie ook lang bij elkaar. De kwaliteit van een relatie gaat achteruit als partners echtscheiding als een gemakkelijke oplossing zien. Trouwen zou gezien moeten worden als een veilige en stabiele thuisbasis, die de mogelijkheid geeft om een gelukkig gezin te stichten.
  5. Doe dingen met je partner die jullie leuk en waardevol vinden en vermijd zoveel mogelijk dingen die spanning veroorzaken. Tegenwoordig hebben partners hoge verwachtingen van hun relatie, ze verwachten dat het huwelijk veel liefde en voldoening zal geven. Zulke verwachtingen zijn heel moeilijk in te lossen. Stel geen hoge eisen aan je partner, verzacht je eisen en verwachtingen. Jullie zijn verschillend, je partner kan misschien niet zo scherp denken en handelen als jij. Houd niet krampachtig vol aan je eigen zienswijze, maar luister ook naar zijn/haar methode. Plaats je in de schoenen van je partner en probeer te ontdekken hoe hij/zij zich in een bepaalde situatie voelt. Luister aandachtig naar zijn/haar klachten en probeer inzicht te krijgen in de dingen die hem/haar storen. Als je eenmaal weet waar de knelpunten zitten, kan je werken aan een oplossing.

Partners moeten zich realiseren dat elke relatie ups en downs heeft, die weer kunnen overgaan. Een moeilijke periode heeft veel invloed op je verdraagzaamheid, je plezier en je gevoeligheid. Probeer zoveel mogelijk kalm te blijven. In het leven zijn er vaak ruzies en irritaties, die een afstand veroorzaken tussen partners. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er iets ernstig mis is met de relatie. Laat het S- woord ( = Scheiden ) liever niet vallen. Als je merkt dat je ongelukkiger wordt of dat er iets misgaat met je relatie, moet je in actie komen en hulp zoeken. Soms ben je zo in de ban van je eigen gevoelens, dat je niet goed inziet wat er zich tussen jullie afspeelt en geeft je je partner de schuld van alles. Dan kan het helpen als een buitenstaander ernaar kijkt.

Jack mohanlal/ (j.mohanlal@ziggo.nl)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.