Via mijn advocaten heb ik vernomen dat de rechter mij heeft veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie over het artikel verschenen in Times of Suriname aangaande de Sea Dog. Het vonnis is nog niet in ons bezit en we weten daarom niet welke rechtsoverwegingen hebben geleid tot het oordeel van de rechter. Uiteraard zal tegen het vonnis hoger beroep worden aangetekend, aangezien wij op grond van het gevoerde verweer overtuigd zijn dat de veroordeling onjuist is. Ons rechtsgevoel is niet bevredigd. Tot dat moment echter buigen wij het hoofd nu de derde onafhankelijke pijler van de rechtsstaat Suriname, gesproken heeft. Wij hopen hiermee ook anderen tot voorbeeld te kunnen dienen wanneer het gaat om respect voor deze zuil in onze samenleving.

Deze uitspraak zal echter geenszins tot gevolg hebben dat mij, als parlementariër de mond gesnoerd wordt. Als verantwoordelijke volksvertegenwoordiger en politicus heb ik immers de taak om de samenleving te informeren over zaken die haar regarderen.

Ik zal me daarom blijven inzetten om mijn werk als parlementariër goed te blijven doen, omdat het is gebleken dat sinds het aantreden van regering-Bouterse, zaken alleen maar slechter gaan in Suriname.

Verkeerde prioriteitsstelling, vriendjes politiek en corruptie bij de uitgifte van land en concessies, verkwisting, ad-hoc regeerbeleid, onderhandse gunningen en niet afmaken van kunstwerken.

Vriendjespolitiek en corruptie vieren hoogtij en moeten de kop ingedrukt worden. Ik zal daarom blijven strijden voor een beter Suriname.

Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi

(Nieuw Front/NPS)


In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.