Stof tot nadenken. Natuurlijk moeten er enkele vervangingen worden gepleegd, want Suriname heeft een één kamer parlement, de DNA en een President. Verder bestaat er geen minister-president en geen Raad van State. Het Nederlands model Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)? Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering. In de AMvB wordt de inhoud van een wet verder uitgewerkt. Een AMvB wordt zonder medewerking van de Eerste en Tweede Kamer gemaakt. Verdere uitwerking wet Een wet is de verdere uitwerking van een AMvB. Een AMvB-wet kan niet alles tot in de details regelen. In de AMvB-wet staat welke onderdelen later nog verder uitgewerkt mogen worden. Zo heeft de Wet geluidhinder een Besluit geluidhinder (AMvB), waarin de precieze geluidsnormen voor de spoorwegen staan. De Tweede en Eerste Kamer behandelen geen AMvB’s. Daarmee is de AMvB een versnelde vorm van wetgeving. Hoe een AMvB tot stand komt Een AMvB doorloopt het volgende traject van ontwerp-AMvB naar AMvB: 1. ambtelijke voorbereiding op het ministerie; 2. behandeling in ministerraad; 3. advies van Raad van State; 4. publicatie in het Staatsblad; 5. invoering van de wet. Een AMvB wordt vastgelegd in de vorm van een Koninklijk Besluit (KB). Verschil ministeriële regeling en AMvB Een ministeriële regeling en een AMvB zijn beide versnelde vormen van wetgeving. Ze hoeven niet langs de Tweede en Eerste Kamer. Verschillen zijn: 1. Een ministeriële regeling is vaak een verdere uitwerking van een AMvB. 2. Een ministeriële regeling is sneller in te voeren dan een AMvB. Dit komt omdat een AMvB in de ministerraad wordt besproken en advies van de Raad van State nodig heeft. Een ministeriële regeling niet. 3. Een ministeriële regeling wordt in de Staatscourant gepubliceerd en een AMvB in het Staatsblad Raad van State in het kort(1531 opgericht, is oudste mondiale regeringsorgaan) De Raad van State is onafhankelijke adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De werkwijze en taken van de Raad van State zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vicepresident, momenteel is dat mr. J.P.H. Donner Het Surinaams model(voorstel) Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)? Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering. Binnen het kader van de AMvB wordt de inhoud van een wet verder uitgewerkt. Een AMvB wordt zonder medewerking van het DNA gemaakt. Hierdoor kunnen alle Regeringsbesluiten apart worden ingekaderd. Verdere uitwerking wet Een wet is de verdere uitwerking van een AMvB. Een AMvB-wet kan niet alles tot in de details regelen. In de AMvB-wet staat welke onderdelen later nog verder uitgewerkt mogen worden. Zo zal in Suriname voor bijvoorbeeld de Wet Nationale Zorgverzekering een Besluit van de Nationale Zorg-AMvB moeten zijn, waarin de precieze verzekeringsnormen voor de zorgstelsel staan uitgewerkt. In Suriname zal het DNA geen AMvB’s behandelen. Daarmee wordt de AMvB een versnelde vorm van wetgeving. Hoe een AMvB tot stand komt Een AMvB doorloopt het volgende traject van ontwerp-AMvB naar AMvB: 1. ambtelijke voorbereiding op het ministerie; 2. behandeling in ministerraad; 3. instellen Advies Raad van Staat(ARS) 4. publicatie in het Staatsblad; 5. invoering van de wet. Een AMvB wordt vastgelegd in de vorm van een Presidentieel Besluit(PB) Verschil ministeriële regeling en AMvB Een ministeriële regeling en een AMvB zijn beide versnelde vormen van wetgeving. Ze hoeven niet langs DNA. Verschillen zijn: 1. Een ministeriële regeling is vaak een verdere uitwerking van een AMvB. 2. Een ministeriële regeling is sneller in te voeren dan een AMvB. Dit komt omdat een AMvB in de ministerraad wordt besproken en advies van de ARS nodig heeft. Een ministeriële regeling niet. 3. Een ministeriële regeling wordt in de Staatsblad gepubliceerd en een AMvB in het Staats…….? De ARS in het kort De ARS is onafhankelijke adviseur van de regering en DNA over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Suriname. De werkwijze en taken van de Advies Raad van Staat zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Advies Raad van Staat. President D.D.Bouterse wordt voorzitter van de ARS. De dagelijkse leiding berust bij de vicepresident, momenteel is dat Ameerali. A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.