door Shanovan Arsomedjo

PARAMARIBO — Naast telecommunicatie en internetgebruik is het milieu ook een zeer belangrijk onderdeel van het beleid van Telesur. Er wordt nu gewerkt aan een Telesur- app. Daarop zullen klanten binnenkort al hun informatie bekijken en zullen zij digitale kwitanties ontvangen. Op die manier zullen er geen papierenkwitanties meer nodig zijn, met als gevolg minder papierverbruik. Momenteel worden door Telesur jaarlijks ongeveer 1500 pakken A4-papier verbruikt, maar het bedrijf wil dit terugbrengen naar minder dan 500 pakken per jaar.

Er worden reeds concrete acties ondernomen om klanten regelmatig te informeren over de nieuwe manieren om hun informatie, facturen en kwitanties te bekijken. Ook worden klanten gestimuleerd om steeds meer gebruik te maken van elektronisch opwaarderen, zodat het gebruik van fysieke belkaarten verder kan afnemen.

Het telecommunicatiebedrijf is in 2021 de weg van interne digitalisering ingeslagen. Dit deed zij om bedrijfsprocessen meer te automatiseren, de klantenservice te moderniseren en te vergemakkelijken en ook om minder papier te gebruiken. Het personeel heeft goed gereageerd op het bewustwordingstraject en begrijpt de noodzaak om goed te zorgen voor ons milieu. Daarom wordt er graag meegewerkt. “We betrekken graag ook onze klanten in het proces om samen te zorgen voor ons milieu”, vertelt communicatiemanager Jennis Asraf

Samenwerking

Met deze actie ondersteunt het telecommunicatiebedrijf de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De telecomprovider heeft jarenlange samenwerkingen met milieuorganisaties als ‘Conservation International’ en ‘Suriname Conservation Foundation’. “Wij zijn de betrouwbare digitale communicatiepartner en wij bieden onze stakeholders de best mogelijke ervaring om hun groei te faciliteren, terwijl wij zorgdragen voor ons milieu”, merkt Asraf op.

In 2022 startte Telesur een milieuactiviteitenprogramma. De aftrap hiervan geschiedde met een ‘community e-waste collection’ project. Dit houdt in dat het bedrijf een bijdrage levert aan het op een verantwoorde manier afvoeren van elektronisch afval, zodat dit niet in ons milieu terecht komt, met allerlei schadelijke gevolgen voor flora en fauna. Dit project is vorig jaar samen met diverse buurtorganisaties, zoals The Community Hub en Stibula opgestart en zal dit jaar verder worden uitgebreid. Iedereen kan een bijdrage leveren aan het behoud van een schoon milieu door gebruik te maken van deze mogelijkheid die Telesur biedt.

Een ander element van het milieubeleid is het verminderen van het verbruik van papier. De papierindustrie is de op vier na grootste energieverbruiker ter wereld. Niet alleen omdat er bomen worden gekapt om papier te maken, maar ook omdat er fossiele brandstof en chemische stoffen nodig zijn om papier te produceren (bron milieucentraal.nl).

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.