Huiselijk geweld, berovingen, inbraken en verkeerscriminaliteit baren het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) ernstig zorgen. De verruwing en toename van de criminaliteit viert niet alleen in Suriname hoogtij, maar ook in de regio, zegt Juspol-…