Skip to main content

Actie ziekenhuisbonden opgeschort; lumpsum over 2020

De actie bij de personeelsbonden bij het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) van vandaag zijn opgeschort. Om de rust in de instellingen te bewaren is met de regering afgesproken dat het dienstjaar 2020…

Personeelsbonden ziekenhuizen voeren vandaag overleg

De besturen van de personeelsbonden bij het Diakonessenhuis, Sint Vincentius Ziekenhuis, de Regionale Gezondheidsdienst en de bond bij het ’s Lands Hospitaal zullen vandaag overleg voeren met hun leden. Vooralsnog is niet duidelijk of dit overleg te ma…