“Het is een taak voor de gehele natie om de toekomst van ons mooi Suriname mede te helpen bepalen.” Woorden van president Chandrikapersad Santokhi in zijn rede tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Verenging van Economisten in Suriname (VES) in het audi…