De regering was genoodzaakt de brandstofprijzen aan te passen. Dit vindt zoals gebruikelijk een keer in de maand plaats en altijd op basis van het gewogen gemiddelde van de marktprijs de afgelopen maand. Ook deze maand zijn de benzineprijzen bijgesteld…