Skip to main content

Onderzoek wijst uit: “relatief weinig bomen en parken in Groot-Paramaribo”

In 2021 is door Tropenbos Suriname een project gestart om de voordelen van stedelijk groen in buurten beter te begrijpen en te waarderen door middel van citizen science, oftewel burgerwetenschap. Dit project ‘Keeping track of healthy living benefits fr…

Ruim 800 gevaccineerden bij drive-thru de Olifant; te weinig ‘blakasma’

Het vaccinatieproject bij de Olifant, het partijcentrum van de VHP, is goed verlopen. Coördinator Maaltie Sardjoe is zeer tevreden, want de opkomst was buiten verwachting. Op de eerste dag zijn er ruim 800 burgers gevaccineerd. VHP-topper Stanley Dijks…

Bushouders vinden tegemoetkoming SRD 1500 te weinig

De tegemoetkoming van SRD 1500 die de overheid aan de bushouders heeft beloofd vinden zij onvoldoende. Volgens Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), zijn de bushouders sinds de ko…