De actiegroep bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft haar acties verscherpt. Toch blijft de watervoorziening gegarandeerd, verzekert de directie van het waterleidingbedrijf. De verscherping houdt in dat de dispensatie van medewerkers…