Skip to main content

Granman der Saramaccaners bespreekt situatie wateroverlast met president

De granman van de Saramaccaners, Albert Aboikoni, heeft de situatie van de wateroverlast in het binnenland besproken met president Chandrikapersad Santokhi. Deze bespreking heeft vrijdag plaatsgevonden op het Kabinet van de President. Bij deze ontmoeti…

Santokhi belooft duurzame aanpak wateroverlastproblematiek Matawaigebied

President Chandrikapersad Santokhi heeft bij zijn bezoek aan het Matawaigebied in het ressort Boven-Saramacca de gemeenschap belooft dat de wateroverlastproblematiek duurzaam zal worden aangepakt. Er is bij het vervolgbezoek aan het dorp Poesoegroenoe …

Basisscholen binnenland blijven gesloten; VOJ Brokopondo en Marowijne open

Basisscholen in het binnenland zullen niet opengaan op dinsdag 3 mei. Door de wateroverlast en slechte toegankelijkheid van de wegen is dit niet mogelijk. Het definitieve besluit is vrijdag genomen door de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wete…

Situatie wateroverlast Brokopondo ernstig; hulpgoederen voor bewoners

Bewoners van de dorpen in Brokopondo die door wateroverlast zijn getroffen krijgen hulpgoederen. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft een aanvang hiermee gemaakt. Het gaat om de dorpen ten noorden van de Afobakadam. Vanui…

Wateroverlast Brokopondo alarmerend

In het parlement hebben dinsdag tijdens de openbare vergadering de fractieleiders van de ABOP/PL Obed Kanapé en Ronny Asabina (BEP) hun bezorgdheid uitgesproken over de wateroverlast in het district Brokopondo. De situatie is zo ernstig dat het water d…

Probleem wateroverlast niet binnen een jaar opgelost

Het wateroverlastprobleem in Suriname kan zeker niet binnen een jaar worden opgelost. Duidelijke taal van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Volgens de bewindsman zal met behulp van andere ministeries worden gewerkt aan een effectieve o…

Tijdelijke nooddam aangelegd te Creola

Als tijdelijke oplossing voor de waterproblematiek te Creola in Saramacca is een nooddam aangelegd door een plaatselijke ondernemer. Onlangs heeft het Crisisteam Infrastructuur en Rampen van het ministerie van Openbare Werken (OW) zich georiënteerd in …

3000 huishoudens getroffen door wateroverlast binnenland

Vele huishoudens zijn getroffen door de wateroverlast in het binnenland. Uit een inventarisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) blijkt dat ongeveer 3000 huishoudens hierdoor getroffen zijn. Maverick Boejoekoe, directeur op …

Ook wateroverlast in Nickerie en Saramacca

Hoewel het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) nog actief werkt in het zuiden zijn nu Saramacca en Nickerie aan het lijstje toegevoegd. Het NCCR werkt met man en macht om de getroffen  gebieden van hulp te voorzien. Kolonel Jerry…

Parlement vergadert spoedig over overstroming binnenland

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Dew Sharman zegt dat er spoedig een openbare vergadering over de overstroming in het binnenland wordt gehouden. Hij bevestigde in het parlement het verzoek van de  Algemene Bevrijdings- en Ontwikkeling…

SRD 6 miljoen vrijgemaakt voor wateroverlast binnenland

Er is door de regering SRD 6 miljoen vrijgemaakt voor het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) om acute hulp te bieden aan de getroffenen van de wateroverlast in het binnenland. De situatie in het binnenland wordt constant gemonitord en…

Noodhulppakketten voor getroffenen wateroverlast in Surinaams binnenland

Er worden noodhulppakketten met onder andere drinkwater, voedsel, waaronder babyvoeding, kaarsen en tapolien gebracht naar de getroffenen van de wateroverlast in het binnenland. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is hiermee …

Wateroverlast binnenland bemoeilijkt dienstverlening Medische Zending

Door de hoge waterstanden, veroorzaakt door de zware regenval, ondervinden de verschillende posten van de Medische Zending (MZ) in het binnenland wateroverlast, zowel bij de poli’s alsook de dienstwoningen. Ook de vliegvelden en scholen worden getroffe…