Er is commentaar op de aanstelling van Kensen als waarnemend korpschef. Seedorf vindt het nietig. Anderen zeggen dat zaken niet volgens de juiste procedure zijn verlopen. “Kritiek mag er zijn, want die houdt je alleen maar scherp”, zegt Ken…