Er is door de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning (ORAG), waar vicepresident Ronnie Brunswijk leiding aan geeft, goedkeuring gegeven voor de aanschaf van 550 vuilcontainers en 150 afvalkorven voor de Vuilophaal en verwerkingsdienst van het ministeri…