Skip to main content

EBB gelanceerd voor vrouwelijke ondernemers

Met als doel om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen in de verdere groei en ontwikkeling van hun bedrijf is Het ‘Entrepreneurs Business Builder’ (EBB) programma gelanceerd. Ongeveer 150 vrouwen van alle landen waar Republic Bank operationeel is zull…

FLIRS programma gaat succesvol van start

Vandaag vond de succesvolle virtuele kick off plaats van het ‘Female Led Innovative Rural Startups’ (FLIRS) 2021 programma. Het programma werd gehost door de Act Now Foundation, een organisatie die zich bezig houdt met gemeenschapsprojecten rondom de ‘…