Skip to main content

‘DE SCHADUW ZIJDE VAN COMMUNICATIE IS LIEGEN’

Kijk naar de handelingen en gedragingen van onze huidige Surinaamse regeringsautoriteiten: Nationaal-voor de verkiezingen bij monde van de VHP voorzitter Santokhi, thans de Surinaamse president stond diaspora te popelen om 3 tot 4 miljard euro te investeren in Suriname. Helaas, na een jaar regering Santokhi, is  nog geen spoor te bekennen van de beloofde  diasporagelden: […]

Reactie op artikel PALU

Na het artikel van PALU te hebben gelezen, kwamen de wijze woorden die Nelson Mandela eens sprak in me op: “Als iemand iets goeds doet, geef dan een compliment en als hij iets fout doet, biedt dan hulp aan.” Ik kon er niets positiefs en opbouwends in vinden dus een compliment kon ik niet geven. […]

Covid-19 Outbreak Management Team verbetert communicatie naar samenleving

Het Covid-19 Outbreak Management Team (OMT) gaat een andere communicatiestructuur toepassen naar de samenleving en de media toe. Dit zei Sunita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directrice van het ‘s Lands Hospitaal, tevens voorzitter van de Stuurgroep Covid-Communicatie, tijdens een Covid-19-persconferentie afgelopen donderdag. Ze zei, dat de structuren bestaan uit een stuurgroep en een expertpanel waarmee tweewekelijks […]

Discriminatie maakt mensen kapot

Onder discriminatie wordt verstaan het, zonder rechtvaardiging, anders behandelen van mensen vanwege bijvoorbeeld afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap enz. Discriminatie staat haaks op het grondbeginsel dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Discriminatie is niet nieuw, het bestaat al zolang er mensen bestaan, maar de laatste tijd is het weer heel erg in […]

Versnelde en vernieuwde aanpak onderwijs binnenland

Stagnaties van het regulier onderwijs in verschillende delen van het binnenland worden onmiddellijk opgeheven. Waarnemend-president Ronnie Brunswijk en minister Marie levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) hebben samen met deskundigen in een spoedonderhoud op maandag 6 september, het hoofd gebogen over de onderwijsproblemen van het achterland. Enkele oplossingsmodellen, die door Brunswijk zijn aangedragen tijdens […]

Chantagepolitiek

Mensen kunnen leuk en op een sociale manier met elkaar omgaan en dat doet een samenleving goed. Vooral op de werkplek is het belangrijk dat er een goede werksfeer heerst. Er moet worden overlegd en naar elkaar geluisterd om eerlijke en goede beslissingen te kunnen nemen. Er moet openheid en vertrouwen zijn. Maar soms hebben […]

Amnestiewet 2022 hopelijk in zicht

De afgelopen dagen is het langzaam maar zeker duidelijk geworden: het staatkundig onafhankelijke Suriname koerst voor de tweede keer in zijn geschiedenis richting een binnenlandse strijd waarbij de inzet van de ene zijde is amnestieverlening aan daders voor misdrijven gepleegd in december 1982, terwijl de andere zijde, de regeringszijde, zich op het standpunt stelt dat […]

De oude kat in het nauw doet nu wanhopig staatsgevaarlijke sprongen

Een dagje na de ziekmelding voor zijn laatste zitting bij de Krijgsraad verschijnt de veroordeelde moordenaar opa Desi D. Bouterse klaar en stoer ten tonele op en zelf belegde persconferentie om de samenleving te vertellen, dat hij wel weet wat de verdachte wapendieven uit de onderwereld willen. Heel vreemd dat deze sluwe vos na de […]

Amazing Grace

Op maandag 30 augustus is de gevangenisstraf tegen Desi Bouterse door de krijgsraad bekrachtigd. Men dacht dat met deze uitspraak eindelijk een einde was gekomen aan het jarenlang slepend December strafproces en dat daarmee de rust zou terugkeren. Niets was minder waar. Het volk was niet tevreden met alleen maar de uitspraak. In de wandelgangen […]

Aversie tegen conversie?

                                                                                 Carlo Jadnanansing  In De Nationale Assemble, DNA, worden momenteel felle discussies gevoerd over de zogenoemde conversiewetgeving. Deze betreft de decreten Beginselen Grondbeleid en Uitgifte Domeingrond. Een van de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het grondbeleid was dat vanaf 1982 gronden slechts uitgegeven konden worden in grondhuur. Daarvóór was uitgifte in eigendom mogelijk volgens ons Burgerlijk […]

President Santokhi naar Nederlandse diaspora

Ik wil het hebben over het werkbezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nederland en de rol van de diaspora in het land. Het is een gegeven dat het grootste deel van de Surinaamse diaspora in Nederland woont. De redenen dat ze bij duizenden in Nederland zijn, zijn onder andere dat zij het niet eens waren […]

Kwaadspreken de mond snoeren

Mensen veroorzaken bewust of onbewust veel pijn door roddel en kwaadspreken. Men verspreidt informatie die niet klopt. In de meeste gevallen ontstaat roddel omdat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Het zit in de menselijke aard om te willen weten wat er speelt. Krijgt men hier geen hoogte van, dan worden oorzaken of redenen zelf […]

President Santokhi naar Nederland Diaspora

In dit deel wil het hebben over het werkbezoek van President Santokhi aan Nederland en de rol van de Diaspora in het land. Het is een gegeven dat het grootste deel van de Surinaamse diaspora in Nederland woont . De redenen dat ze bij duizenden in Nederland zijn onder andere ;het niet eens met de […]