Skip to main content

Fake nieuws en verkeerde interpretaties

De media zijn communicatiekanalen die gebruikt worden om informatie door te geven aan de samenleving zoals nieuwsberichten, amusement, educatie. Deze branche is heel erg aan veranderingen onderhevig. Vandaag de dag kunnen mensen via de sociale media ook hun eigen nieuws wereldkundig maken. En juist daar schuilt het gevaar. Een journalist geeft feiten door en de […]

Eerherstel Mariënburg en een slavernijmuseum in Suriname nodig

Een delegatie van de Tweede Kamerleden is vandaag, zaterdag 13 augustus, onderweg naar naar Suriname, Curaçao en Bonaire voor een werkbezoek. Het is na dertien jaar dat een Tweede Kamerdelegatie Suriname bezoekt. In Suriname zullen deze Kamerleden zich oriënteren op de impact van het slavernijverleden en de erbarmelijke omstandigheden van de contractarbeiders die het werk […]

Opinie: De Club van 100 is wellicht de redding van Suriname

Inleiding De huidige Surinaamse regering heeft op 16 juli 2020 de regeermacht overgenomen. De vorige regering heeft een totale schuld van 4 miljard USD achtergelaten voor de huidige regering. Alle politieke partijen, die met de verkiezingen van 25 mei 2020 hebben meegedaan, waren op de hoogte, dat Suriname in zwaar weer was en dat het […]

Effectief communiceren

Communiceren is een boodschap overbrengen van A naar B. A is de zender, hij zendt de boodschap naar de ontvanger B. Goede communicatie betekent dat de zender de boodschap zodanig naar de ontvanger kan zenden, dat de ontvanger de boodschap precies begrijpt zoals de zender bedoeld heeft. Het beeld dat we echter steeds meer voorgeschoteld […]

Het negatieve wordt onthouden

Waarom overheersen negatieve gedachten boven positieve? Dat komt omdat mensen meer geïnteresseerd zijn in wat er wordt geschreven over de minpunten, kwaadsprekerij over en negatieve daden van anderen. Het lijkt alsof het negatieve voedsel is voor de mens.                                   […]

Is onverbindendverklaring van Constitutioneel Hof noodzakelijk?

Na de uitspraak van vrijdag 5 augustus 2022 is mij van verschillende zijden de vraag voorgelegd wat de consequenties zijn van de uitspraak van het Constitutioneel Hof (CHof) inzake de toetsing van de Kiesregeling aan de Grondwet (G.W.) en internationale verdragen.  Ik wijs erop dat ik voorlopig mijn informatie baseer op de mediaberichten, aangezien ik […]

De vakbond

Een vakbond is een organisatie die individuele en gezamenlijke belangen behartigt van werknemers die aangesloten zijn bij de bond. Het is een groep werknemers die zich verenigt. Samen zorgen zij er voor dat de werkgever niet de enige is die ‘macht’ heeft op de werkvloer. Als je uitzoomt, is ‘de vakbond’ dus het totaal aan […]

The signs

Verschillende politieke partijen hebben hun kans gegrepen om het podium van de protestactie te gebruiken voor smerig politiek spel. Parlementariërs die mee doen aan de acties zijn verkeerd bezig. Je wordt betaald om als coalitie de regering te steunen en samen naar oplossingen te zoeken en niet om tegen te werken. Als de bedoelingen zuiver […]

In de ban van ongeoorloofde uitspraken

Eerst was de gemeenschap in de ban van de gewraakte uitspraken  van de vicepresident, Ronnie Brunswijk. Thans doet er nog een mega fraude zaak zich voor naast de eerdere  spraakmakende schandalen, zoals Surfin, HPSG, Sabaku Village, Italiaanse leningen, Kronenburgweg project, ontvreemding van IPads, het Gabon- en Dubai-schandaal, vervreemding van Covid -19 gelden, onbekende bestemming  van […]

Het district Wanica op de politieke operatietafel

Het district Wanica heeft een oppervlakte van 443 km², dat is gelijk aan (443/ 163.820) X 100% = 0.27% van het Surinaamse grondgebied) en telde in 2012 een bevolking van 118.222 zielen, dat is gelijk aan  (1118.222 / 541.638) X 100% = 21.83% van de Surinaamse bevolking. Eenvoudiger uitgelegd komt het erop neer, dat 21.83 […]

IMF opdonderen? Voer nu eerst Banken-belasting in!

In een eerdere media-uitingen ik stilgestaan bij de invoering van parallelle munten, SRD-USD-EURO om de koopkracht te ondersteunen. Dit concept is in de afgelopen periode ingevoerd in Zimbabwe en Cuba, maar in Suriname wil het niet landen. Ik verwacht dat er meer ontwikkelingslanden zullen volgen. Dollarisatie is uit de mode, parallelle munten is de nieuwe […]

Situaties van de protestacties

Vanuit de pers hebben wij kunnen vernemen dat de protestacties tot nader order zijn stopgezet. Dit was verwachtbaar omdat de organisatoren eigenlijk niet meer weten waarover ze begonnen zijn, en nu met de handen in het haar zitten nu bepaalde bonden het laten afweten. Kijken we bijvoorbeeld naar de opkomst bij het Mr. Bronsplein, dan […]

Evaluatie

De vraag die de laatste tijd aan de samenleving wordt gesteld, is hoe men de eerste twee jaren van deze regering heeft ervaren. Sommigen drukken hun waardering of teleurstelling uit in woorden en enkelen in een cijfer. Feit is dat vele factoren debet zijn aan de huidige situatie.                                                                                Een president is het hoogste gezag in […]