Skip to main content

Een oproep tot vrede

Landgenoten, president, vice-president, regering van suriname, nationale assemblee, rechterlijke macht, Als een door God geroepene, afgevaardigde van Jezus Christus doe ik hierbij een oproep tot vrede. Als wij kijken naar de situatie in het land zien wij dat veel fout gaat in de regering en veel niet lukt om het leven voor de burgers makkelijker […]

Het lintje verliest zijn waarde

Een lintje of decoratie krijgen is een fenomeen dat elk jaar in vele landen plaatsvindt. Het is een mooi gebaar naar een medemens. Om een lintje te krijgen, moet je echter langere tijd een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Vrijwilligers die zich jarenlang inzetten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, […]

Opinie: Voedselbanken in Suriname

In gepeins ben ik het jaar 2022 gestart. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Suriname, die van een salaris van maximaal 4.000 SRD per maand moeten leven. De vraag is: kan een gezin van 4 personen rond komen van 4.000 SRD per maand? Iedereen in Suriname weet dat dit niet mogelijk is. De […]

Mijn stem GEGEVEN, Mijn stem VERGETEN!

16 januari 2022 bestaat de politieke partij Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) 73 jaren. Er is alle reden om even stil te staan bij dit jaartal. De VHP heeft de stemmen vergaard en zit nu in de regering met een leidende rol. In context  ontbreken vele condities  die de partijleiding, structuren, VHP-ers en ook de totale samenleving […]

Monetaire stabiliteit versus ontwikkeling deel 2

Wat leert de praktijk ons De ervaring heeft geleerd dat het mogelijk is dat gedurende een beperkte periode een land een substantiële groeitempo met of zonder monetaire stabiliteit kan realiseren. Echter op lange termijn kan een substantiële groei niet worden volgehouden zonder parallel eraan een relatieve monetaire stabiliteit te realiseren. Omgekeerd is het uiterst moeilijk […]

Bad leaders create bad followers

Elke burger hoort zich aan de wet te houden, anders wordt het land een puinhoop. Het is steeds meer te zien dat een bepaalde bevolkingsgroep zich niet aan die wetten houdt. Ze hebben een houding van, ‘wij doen wat we willen, we staan boven de wet.’ De basis voor dit gedrag is gelegd door hun […]

VHP: 2021 een uitdagend jaar met goede afsluiting

Aan het eind van het jaar is het goed om terug te blikken op wat het welhaast afgelopen jaar ons bracht en uiteraard wat we kunnen verwachten in het nieuwe jaar. Hoewel 2021 voor velen een moeilijk jaar was, moeten we ook terugkijken op dit jaar met de wetenschap dat er betere dagen voor ons […]

De kloof tussen arm en rijk

Het woord armoede lijkt wel een nieuwe hype. Vanaf de economische crisis een feit was, bleef dit woord in de ether zweven. Op de agenda van de DNA-vergaderingen was het een steeds terugkerend agendapunt. Men blijft zoeken naar oplossingen om de armoede te bestrijden.                                                                                                Wat de ene mens arm noemt, is voor de ander luxe […]

Duurzame ontwikkelingsdoelen realiseren in partnerschap met het onderwijsbeleid en de lokale onderwijspraktijk

Eind september 2015 stelde de VN zeventien Sustainable Development Goals voor, met 169 concrete doelen als opvolger voor de Millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals). Ze vormen een globaal en ambitieus actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Waar die MDG’s zich eerder richtten op […]

“Suriname is een land waarin mensen zich thuis voelen, ook in tijden van onzekerheid”

We lopen tegen het einde van een zwaar jaar en dit is niet de manier van een jaarafsluiting waarop we hadden gehoopt. Als mens hebben we allemaal onze plannen en doelen voor ogen, die we echter moesten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet doorgaan en dat is een teleurstelling. Mijn hart gaat uit […]

Chan is terug!!!

Een kennis kwam dansend en springend mijn huis binnen gerend, terwijl ze schreeuwde: “Chan is terug, chan is terug!!!! Ik keerde me om en vroeg verbaasd: ”Welke chan, bedoel je de president, noem je de president zo oneerbiedig, Chan? En terug van waar, ik wist niet eens dat hij op reis was.”  Ze zuchtte, pakte […]

Projekta en PAREA werken samen voor LGBTQ-rechten

Projekta en PAREA Suriname zullen de komende drie jaren samen werken aan het creëren van een breed draagvlak voor LGBTQ-rechten in Suriname. Dit maakten zij vrijdag 17 december bekend bij de officiële lancering van het project “Stand With Us: creating the building blocks for a LGBTQ-inclusive Suriname”, dat zal worden uitgevoerd met ondersteuning van de […]

Een crimineel verandert zijn uiterlijk, niet zijn innerlijk

De mishandeling van de journalist Pinas gonst nationaal en internationaal nog na. De democratie zou in gevaar zijn, onze normen en waarden zouden afglijden, mensenrechten geschonden, de persvrijheid ontnomen.  Er is tijdens de DNA-vergadering over dit incident gesproken en parlementariërs en fractievoorzitters hebben hun verontwaardiging uitgesproken. Men is het er unaniem mee eens dat dit […]