Skip to main content

VMSS stimuleert klein-ondernemerschap bij jongeren

De Vereniging van Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname(VMSS) ziet in de economische situatie van de pandemie een mogelijkheid om te ondernemen. Feestdecoratie, eetstand, het vervaardigen van kleding en sieraden zijn mogelijkheden voor kleine onde…

Minderdraagkrachtige studenten krijgen bouwkavel

Tien leden van de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) zijn blij gemaakt met een bereidverklaring te ressort Reeberg. Kort na het aantreden van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), vond er een ontmoeting…