Skip to main content

Bezorgdheid artsen over vijfde Covid-golf nog rechtovereind

De bezorgdheid bij artsen over de vijfde Covid-golf staat nog rechtovereind. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitter Stuurgroep Covid-Communicatie, heeft de samenleving daarom tijdens een donderda…

NCT voorbereid op 5e coronagolf; lijkzakken en koelcontainers aangeschaft

Het Nationaal Coördinatie Team COVID-19 (NCT), blijft alert voor wat betreft de Covid-cijfers in Suriname. Hoewel er nu een dalende trend is in het aantal coronabesmettingen en er helemaal geen sprake is van een vijfde golf, bereidt het team zich daaro…

NPS bezorgd: vijfde coronagolf niet uitgesloten met Srefidensi-viering

De Nationale Partij Suriname (NPS) vreest dat er een vijfde Covid-golf kan uitbreken bij het uitblijven van stringente maatregelen bij de viering van 46 jaar onafhankelijkheid van Suriname op 25 november. De groene partij roept op om met z’n alle…