In het eerste dorp getroffen door de watersnoodramp in Brokopondo, Balinsoela, stroomt al bijna een maand lang het stijgende water op dak hoogte door 220 huizen. Meer dan 1000 mensen waaronder 400 schoolkinderen zijn dakloos. 318 kostgronden, waarop ei…