Skip to main content

Vervallen producten winkels Brokopondo vernietigd

Tijdens controlewerkzaamheden van de medewerkers van de dependance Brokopondo van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), bestuursambtenaren van de afdeling Milieu Gezondheidsdienst en het Team van het Bu…

ECD verwijdert vervallen verf uit bouwmaterialenzaak Suriname

Ambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) zijn weer op pad geweest. Bij controlewerkzaamheden in verscheidene bouwmaterialenzaken zijn zij gestuit op v…

Bestuursdienst stuit op vervallen producten in Nieuw Nickerie

De bestuursdienst van het ressort Nieuw Nickerie heeft in samenwerking met de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst (MGD) controlewerkzaamheden uitgevoerd bij enkele winkelzaken en eetgelegenheden. Bij die actie is men gestuit op een aantal producten wa…

Winkelcontroleurs vernietigen vervallen producten Nickerie

In het district Nickerie zijn er op 2 februari winkelcontroles uitgevoerd door medewerkers van de dependance van het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie(EZ) in samenwerking met de bestuursambtenaren (BO’s) van …

Toestemmingspasjes tijdens lockdown gekoppeld aan zone

De politie zal bij controles tijdens lockdown voortaan met de aangegeven routebeschrijving naar bestemmingen en de aard van het beroep werken, die tijdens de online-registratie zijn aangegeven. Met deze informatie kan de politie nagaan als de dispensat…